Ač distanční forma státní závěrečné zkoušky byla zavedena především z důvodu epidemie, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity vyšla vstříc chronicky nemocnému studentovi Janovi, který studuje obory Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání, Společný základ pro obory se zaměřením na vzdělávání a Technickou výchovu se zaměřením na vzdělávání. Jan trpí také velmi oslabenou imunitou, proto pro něj byl problém fyzicky se zkoušky účastnit. Na základě lékařského doporučení mu Katedra informačních a komunikačních technologií a Katedra technické a pracovní výchovy PdF OU umožnily absolvování státní závěrečné zkoušky distančně.

Závěrečná zkouška je zkouškou rámcovou. Její smysl spočívá v tom, že si student musí propojit znalosti z jednotlivých dílčích zkoušek a má příležitost prezentovat své znalosti celistvě v širších souvislostech.

„Závěrečné zkoušky mají specifickou atmosféru a zvláštní napětí. Právě po jejím absolvování si člověk uvědomí celou hodnotu studia.“

„Zkouška byla náročná a prověřila nejen znalosti studenta, ale také informační systémy. Technické zabezpečení zkoušky vyžaduje ucelený a propracovaný systém. Na nic se nesmí opomenout. Student musí být schopen kdykoli potvrdit, že je v místnosti sám a využívá pouze své znalosti,“ sdělil doktor Václav Tvarůžka, vedoucí Katedry technické a pracovní výchovy PdF OU. Komise se shodla, že zkouška měla zvláštní napětí i pro ně. Nebylo jisté, zda student zkoušku fyzicky a zdravotně zvládne. Zkoušející však konstatovali, že byl Janův výkon přesvědčivý a státní zkoušku úspěšně zvládl.

„Zdraví má pro nás velkou hodnotu. Poznávat a studovat je pak kus lidského štěstí.“