Soutěž BookVision prezentuje studentskou tvorbu autorských knih v nejširším slova smyslu, ale také knih-objektů a dalších knižních artefaktů, které pojímají knihu jako médium pro volnou uměleckou tvorbu. Ambicí soutěže je stát se pravidelnou přehlídkou studentské tvorby, jež umožní mezinárodní srovnání, setkání děl, jejich autorů a vzájemnou inspiraci.

Výstava prezentuje výsledky prvního ročníku mezinárodní studentské soutěže, do které se zapojili studenti z většiny českých vysokých uměleckých škol z Česka. Zúčastnili se také studenti ze Slovenska a Polska. Studenti přihlašovali své práce do tří kategorií: autorská kniha, kniha-objekt a virtuální kniha. Do soutěže bylo přihlášeno 36 děl, z nichž odborná porota vybrala pro výstavu 29 knižních artefaktů.

Vítězové jednotlivých kategorií a další ocenění budou vyhlášeni v rámci vernisáže v Galerii Fakulty umění (GAFU).

Autorské knihy, tedy knihy, jež jsou pojímány jako prostor pro volnou uměleckou tvorbu, jsou nedílnou součástí umělecké scény od 60. let 20. století. Jsou médiem, které se za léta nejen nevyčerpalo, ale zdá se, že spíše zažívá rozmach a stává se uměleckým výstupem mnoha mladých autorů napříč obory. Mezinárodní soutěž BookVision vytváří platformu pro vzájemnou konfrontaci tvorby autorských knih nastupující generace z vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult.

V minulosti se konalo 11 ročníků soutěže Fenomén kniha, které organizovala docentka Blanka Růžičková z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Po odmlce a v nové podobě přebírá BookVision štafetu organizace soutěže.

BookVision

  • 25. 5.–17. 6. 2022
  • Vernisáž a vyhlášení 25. května v 17 hodin
  • Galerie Fakulty umění (GAFU)
  • Českobratrská 16, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Kurátorka: Julie Kačerovská

Grafický design: Jakub Konvica

Technické řešení: Marek Franz

Výstava se koná pod záštitou Fakulty umění Ostravské univerzity a je finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR a statutárním městem Ostrava.