Ilustrační foto

Ocenění studentů Katedry sólového zpěvu

Student magisterského studijního programu Zpěv Pavel Divín, žák Martina Gurbaľa, exceloval na Mezinárodní soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Přivezl 1. místo v kategorii Píseň, 3. místo v kategorii Opera a také další zvláštní Cenu ředitele Českého rozhlasu Plzeň a Cenu hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka. Na klavír jej doprovázel doktor Michal Bárta, který byl taktéž oceněn, získal Cenu ředitele společnosti Bohemia lázně a. s. za vynikající klavírní doprovod.

Studenti se zúčastnili také Mezinárodní pěvecké soutěže Žerotín v Olomouci, odkud si přivezli hned trojí vítězství ve dvou různých kategoriích. Vítěznými studenty jsou Magdalena Rovenská a Klára Hlúšková ze třídy docentky Evy Dřízgové a Eduard Kácal ze třídy Martina Gurbaľa. Další ocenění za vynikající klavírní doprovod přivezl doktor Michal Bárta.

Spolupráce se vyplácí

Studentky a studenti Katedry sólového zpěvu Fakulty umění Ostravské univerzity pravidelně sbírají vavříny také na mezinárodní pěvecké soutěži „Leo Clemens – Stonavská Barborka“. Pro letošní ročník však došlo k zajímavé spolupráci, kdy své umělecké síly spojili zpěvačka Klára Hlúšková ze třídy docentky Evy Dřízgové a klarinetista David Žárský ze třídy doktora Karla Dohnala za klavírní spolupráce doktora Michala Bárty. Toto nově sestavené komorní trio předneslo cyklus písní „Láska a žal“ pro soprán, klarinet a klavír Antonína Tučapského. Výsledkem jejich snažení bylo udělení titulu absolutního vítěze vokálně – instrumentálního oboru v rámci nejvyšší kategorie „Profesionál“, která se konala na Kroměřížské konzervatoři.

Úspěchy zaznamenala i Katedra dechových nástrojů

Studenti z hobojové třídy profesora Dušana Foltýna si přivezli ze soutěže Českého spolku dvouplátkových nástrojů v Praze předčasnou vánoční nadílku. Svému pedagogovi jistě udělali radost nejen ziskem ocenění, ale především svými kvalitními výkony. Sviatoslav Borysov a Anna Reichelová se podělili o 2. cenu, Tserennadmid Boldbaatar obdržela 3. cenu. Jak konstatoval profesor Foltýn, opět se potvrdilo, že naši studenti jsou zcela konkurenceschopní oběma našim tradičním vysokým hudebním školám v Praze a Brně. Navíc ho potěšilo, že členy poroty zaujaly rovněž výkony jejich korepetitorky Radany Foltýnové.

Požadavky na studenty doktorského studia na Fakultě umění jsou velmi náročné

Loňský absolvent magisterského studia hobojista Dominik Bunc, který pokračuje ve svém zdokonalování jako doktorand ve třídě profesora Dušana Foltýna, tyto nároky svými pestrými a rozsáhlými aktivitami zcela naplňuje. Pravidelnou koncertní, organizační a publikační činnost nyní doplnil také nahrávkou skladby „Legacy“ koncert pro hoboj a dechovou harmonii španělského skladatele Oscara Navarra, kterou natočil v červnu ve spolupráci s dechovým orchestrem Májovák pod vedením dirigenta Filipa Urbana ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. A před nedávnem k nám doputovala potěšující informace z amerického New Yorku, že tento snímek získal na soutěži Victory International Music Competition 1. místo s tímto hodnocením poroty:

„Byli jsme potěšeni, že jsme vás mohli přivítat mezi soutěžícími z více než dvaceti zemí, a nadšeni, že se členům naší mezinárodní poroty a online divákům líbily vaše skvělé výkony v průběhu celé soutěže. Srdečně vám blahopřejeme k vašemu talentu, odhodlání, tvrdé práci a vášni pro hudbu!“

Všem oceněným srdečně gratulujeme a věříme, že tyto úspěchy by mohl být dobrou motivací i pro jejich spolužáky.