Výstava TransForman představuje tři desítky nejnovějších prací malíře Pavla Formana z let 2021–2024. Samotný název výstavy lze chápat jako slovní hříčku, která odkazuje samozřejmě k autorovu jménu a současně k jeho oblíbeným formám a přístupům, které jsou v jistém smyslu „trans“, to znamená metamorfující, přechodné nebo mutující.

S nadsázkou a humorem autor sám sebe vnímá jako popkulturního transformera, jako stroj měnící v obrazech to, co je zobrazované, většinou lidskou figuru nebo zvíře, v novou vizuální skutečnost. Výraz „trans“ zde tak neodkazuje ke stavu vzrušení, změněnému stavu vědomí nebo genderu, ale naznačuje spíše pohyb, změnu, proměnu. A také skutečnost, že to, co obvykle vidíme kolem sebe, může být za určitých okolností viděno jinak.

Kurátorem výstavy je Tomáš Koudela. Partneři výstavy jsou Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, GDM Contemporary – Galerie pro současné umění a Centrum současného umění DOX.

Pavel Forman se narodil v roce 1977 v Bruntále ve Slezsku, kde měl také svůj první malířský ateliér. Hrál v metalové kapele a publikoval básně. V Olomouci vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého a v Berlíně na Humboldtově univerzitě studoval současnou německou literaturu a dějiny jižní Asie. V Berlíně také v roce 2006 promoval na Universität der Künste. Pobýval v Dánsku, Litvě a USA, kde přednášel na univerzitě a dokončil svoji disertační práci. V současné době pracuje ve svém ateliéru v Ostravě, vyučuje na Ostravské univerzitě a je také spoluzakladatelem ostravské galerie GDM Contemporary. Za svou práci získal několik zahraničních ocenění a stipendií.

Výstavní projekt TransForman nabízí svému divákovi na vybraných příkladech obrazový komentář existenciálně reduktivních pohledů na člověka jako biologickou matérii. Do Formanových obrazů vstupují stále častěji konkrétní lidské bytosti z jeho nejbližšího okolí, s nimiž tráví ty nejintimnější okamžiky každodenního života. Jsou to právě ony, ať už přítomny zjevně, nebo jen esenciálně, které jsou silnou ideovou platformou proměny formálních malířských přístupů, projevujících se mimo jiné v redukci barevnosti, prostorových i objemových plánů maleb.

Nahlížíme do světa obrazů Pavla Formana, autora, jenž v tomto malířském cyklu stále věří figurální tvorbě jako hlavnímu vyjadřovacímu prostředku. Forman nechává diváka nahlédnout do prostoru, kde člověk, ale mnohdy také jeho hybridní podoba, slouží jako médium myšlenkových a psychických procesů, které neredukují komplexitu světa ve výslednici mechanických sil, ale představují jej jako proces nabízející řadu možností identifikovat se s vybraným hodnotovým rámcem.

Obrazy Pavla Formana nejsou pouhými anatomickými koncepty, nýbrž takovými vizuálními ekosystémy, v nichž rezonuje konkrétní prožitek jako klíčová existenciální hodnota.