„Autorská výstava je souborem aktuálních malířských děl z produkce Pavla Formana, který se tímto převážně figurálním spektáklem představuje po několikaleté odmlce ostravskému divákovi.
Hybridní tematická i formální aura Formanových maleb byla, je a nepochybně i dále bude konfrontována estetickým i etickým soudem, jehož robustní výraz byl sám sebou kanibalizován po střetu s neutuchajícím tvůrčím nasazením. Forman potvrzuje výraznou změnu formálního akcentu své malířské práce, patrnou v posledních letech nejprve v reduktivních přístupech k barvě, jakož i v konstrukci prostorových a objemových plánů.

Horizont poznání si můžeme představit jako Dům umění v Ostravě, v němž stojí pozorovatel před obrazy, což mu znemožňuje pozorovat cokoli za jeho zdmi. Je nadevše jasné, že pozorovatel, který se rozhodl změnit místo se dostal do situace, kdy spolu s ním se pohybuje i budova, v níž je uzamčen. Pozorujete-li obrazy, sám jste jimi pozorován. Pozorují-li vás obrazy, jsou ony vámi pozorovány.

Přejme si tedy, aby tato výstava, jež je především slavností malby, byla skutečnou hostinou ducha. Nejlépe pro vás všechny, kteří se nebudete bát přijít do Domu umění v Ostravě, protože zajisté dobře víte, že pro hypotetickou trefu do černého a zasloužený odpočinek nejsou žádné výmluvy…“

Tomáš Koudela

Základní informace

Den noci
Pavel Forman
13. 12. 2023 – 11. 2. 2024

Kurátor: Tomáš Koudela
Text: Tomáš Koudela
Grafický design: Katarína Jamrišková
Propagace: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková
Vzdělávací programy: Jana Sedláková, Zuzana Grulichová