Nové služby, které byly zavedeny v době omezení a restrikcí kvůli špatné epidemiologické situaci ohledně šíření onemocnění covid-19, se staly nebo stanou součástí našich běžně nabízených služeb. Je tedy pro nás důležité zjistit, jak jsou v okruhu studentů známé, využívané a oblíbené.

Velmi děkujeme všem studentům, kteří se do dotazníkového šetření zapojili. Celkem jsme obdrželi 394 odpovědí.

Jsme také velice rádi, že studenti využili možnosti textového vyjádření u poslední otázky. Díky těmto podnětům můžeme své služby nadále rozvíjet a upravovat.

Nově online

Zjistili jsme, že polovina studentů využívá nebo využila nových komfortních služeb, jako je online registrace, mobilní katalog knihovny nebo vyzvedávání knih z půjčovny v některé ze vzdálenějších fakultních studoven.

15 % studentů se nově seznámilo s tím, že vypůjčené knihy není potřeba vracet jen v Půjčovně u pultu – ale mohou si vybrat např. bibliobox před knihovnou, svou oblíbenou fakultní studovnu nebo návratové boxy před studovnami, což se jim zalíbilo natolik, že toho v budoucnu plánují využít.

Online nemusí být jen služby, ale také dokumenty, které se při studiu dají použít. To již ví 53 % studentů, kteří využívají české elektronické knihy a dalších 20 % z nich, kteří se k tomu teprve chystají. Zahraniční e-knihy nejsou tak populární, běžně je využívá čtvrtina dotázaných; třetina respondentů o nich sice nevěděla, ale nyní je začne používat také.

Nárůst využití online nástrojů

Užitečné nástroje, které propagujeme dlouhodobě, jsou citační manažerymultivyhledávač EDS. Ty si, co se týče procentuálního zastoupení, polepšily s ohledem na výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v loňském roce. Na konci roku 2020 využilo EDS necelých 22 % dotázaných, nyní je to 31 %. Nárůst využívanosti zaznamenal také citační manažer CitacePro, nyní již 60 % studentů využívá tento užitečný nástroj oproti loňským 52 %.

Vzdělávací aktivity knihovny byly také rozšířeny. Kromě běžných vzdělávacích přednášek na témata efektivního vyhledávání, citování a práce s e-knihami nazvaných Infolekce a jejich online formy, webinářů, jsme nově přidali také videonávody na obsluhu našeho katalogu a online nástrojů a záznamy z webinářů na našem novém YouTube kanále. Zavedené služby studenti znají, ale nepříliš využívají (Infolekce zná, ale nevyužívá 54 %, webináře 56 % respondentů). Zájem dle výsledků z dotazníku je o nově zavedený YouTube kanál, na který je zvědavých 46,5 % respondentů.

Věříme, že knihovně se bude i nadále dařit rozvíjet její služby a udržovat si vysokou úroveň služeb stávajících. Děkujeme všem studentům, kteří využili možnosti se vyjádřit, za uvedené pochvaly a poděkování, i za podněty k rozvíjení. Jak už bývá zvykem, na závěr uvádíme jednu textovou odpověď za všechny:

„Velice vstřícní zaměstnanci ochotní poradit, pomoci. Vždy odcházím s dobrým pocitem, že se mám na koho obrátit, pokud budu potřebovat pomoc. Děkuji jim za to.“

Vaše knihovna