Když jsme po dvouleté velmi náročné přípravě  získali v roce 93 akreditaci a do prvního ročníku nastoupili první studenti francouzštiny, byla jsem přešťastná. Ale pan profesor Šabršula, česká romanistická legenda, který u nás začal působit, mi tenkrát řekl: Paní děkanko, počkejte s tou radostí, až první z absolventů tohoto studia  projde úspěšně habilitací.

A to se právě stalo…V roce 1999 se na obor učitelství francouzštiny přihlásil maturant Jan Lazar. Studoval výborně u profesorů Šabršuly, Bartoše a Sawického, kteří u nás tenkrát působili, a na podzim roku 2019 absolvoval na naší nejprestižnější univerzitě, Karlově, velmi úspěšně habilitační řízení. Pan rektor UK, prof. Zima, jej od 1.2.2020  jmenoval docentem pro obor románské jazyky. Pražská habilitační komise oceňovala především habilitantovu bohatou publikační činnost v monografiích francouzských, německých a polských. (A já na něm navíc oceňuji jeho organizátorskou činnost při  propagaci francouzského jazyka a francouzské kultury pořádáním seminářů pro studenty středních škol.)

JENE, ZE SRDCE BLAHOPŘEJEME!!!!!