Zástupci studentských komor akademických senátů všech lékařských fakult v České republice poslali ministru zdravotnictví společnou výzvu ke stažení připravované novely zákona č. 95/2004 Sb. ve věci financování rezidenčních míst. Jedná se podle nich o kontraproduktivní návrh, který povede spíše k odlivu absolventů do zahraničí. Návrh novely vyvolal negativní ohlasy nejen mezi studenty medicíny, již dříve jej odmítla i Česká lékařská komora, Spolek mladých lékařů nebo Mladí praktici.

„Jako nejproblematičtější část novely se nám jeví zavedení stabilizačních smluv jakožto součásti rezidenčních míst,” stojí v prohlášení. Stabilizační smlouvy zavazují rezidenty k odsloužení stejného počtu let, jako je doba trvající vzdělávání mladého lékaře v předem určeném regionu. To by v praxi znamenalo, že se potenciální zájemce na pozici praktického lékaře upíše státu na dobu až 12 let. V případě, že se lékař rozhodne stanovený region opustit dříve, hrozí mu sankce ve výši doposud vyplacené odměny, tedy až milionů korun.
„Domníváme se, že primárním cílem státu i jednotlivých zdravotnických pracovišť by měla být dostatečná pozitivní motivace, která by podpořila absolventy k vykonávání profese na cílových pracovištích, a nikoliv vyhrožování sankcemi,” píší dále studenti Vojtěchovi.
„Naši současnou dobrovolnickou činnost jsme zahájili dříve, než nás kdokoliv kontaktoval s žádostí o pomoc a v této činnosti pokračujeme i nadále. Nepřijde nám vhodné navrhovat a předkládat novelu zákona, která se snaží uvázat absolventy na rezidenčních místech v konkrétní lokalitě pomocí stabilizačních smluv pod výhružkou finančních sankcí, navíc v době, kdy je naše pozornost směřována na řešení současné krize,” uzavírají svou výzvu.

„To vše se navíc děje na pozadí pandemie koronaviru, kdy se již 2900 studentů lékařských fakult zapojilo do dobrovolnických aktivit ve zdravotnických zařízeních po celé republice a dalších více než 2300 je registrováno v databázích dobrovolníků. Z ostravské lékařské fakulty pomáhá přes 250 studentů napříč Moravskoslezským krajem, v takové době jsou jakékoliv úvahy o tom, jak absolventy po ukončení studií svázat a vyhrožovat sankcemi, naprosto nemístné,” říká student 5. ročníku Všeobecného lékařství Tomáš Rychlý, který výzvu podepsal za Studentskou komoru Akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

„Novela ministerstva zdravotnictví o rezidenčních místech by byla krokem zpátky i za normálních okolností, a spíše než přínos regionům vyžene absolventy do zahraničí ihned po promocích. Studenti se sami hlásí i do menších nemocnic, máme dobrovolníky v Opavě, Třinci, Karviné, Havířově, Orlové a dalších. Nyní lze ještě více než jindy vidět, že problémem není neochota budoucích absolventů zůstávat v regionech, ale nejasný a nedotažený systém specializačního vzdělávání, který je po promocích čeká, a proto řada z nich raději odchází z oboru nebo alespoň do zahraničí. Z těchto důvodů jsme jako Studentská komora Akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity jednohlasně podepsali výzvu ministru zdravotnictví k zastavení této novely,” doplňuje.

Soubory ke stažení