Univerzita třetího věku, kterou pořádá město Třinec ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, má dlouholetou tradici už od roku 2003. Dvouleté studium univerzity celkově absolvovalo už přes tisíc seniorů a stále je o něj ze strany starší generace z celého Třinecka nebývalý zájem.

„Už od roku 2003 úspěšně běží dvouleté cykly Univerzity třetího věku pro naše seniory. Jsem ráda, že díky dlouholeté spolupráci měst a univerzity mají i v letošním roce naši senioři, kteří patří ke skupině, vedle dětí, které sociální odloučení v době koronaviru nejvíce ovlivnilo, možnost se setkávat,“ uvedla primátorka Třince Věra Palkovská. Na její slova navázal prorektor Ostravské univerzity, který nastínil obsah jednotlivých přednášek v semestru. „Velkým problémem jsou v současné době dezinformace, a to jak v oblasti virových onemocnění nebo aktuálních válečných konfliktů. Chceme studentům ukázat, jak se tyto dezinformace vyrábějí, šíří, jak se s nimi pracuje a co může být důsledkem rozdílných interpretací současných nebo historických pravd. Část přednášek tak bude směřována i do těchto oblastí,“ uvedl prorektor Pavel Drozd.

Velkým problémem jsou v současné době dezinformace, a to jak v oblasti virových onemocnění nebo aktuálních válečných konfliktů. Chceme studentům ukázat, jak se tyto dezinformace vyrábějí, šíří, jak se s nimi pracuje a co může být důsledkem rozdílných interpretací současných nebo historických pravd.

Studium univerzity třetího věku je dvouleté, je tedy rozděleno do čtyř semestrů, v každém semestru studenti absolvují šest přednášek. Na začátku a na konci studia nechybí tradiční slavnostní akty jako imatrikulace a promoce. Přednášky probíhají ve společenském sále kulturního domu Trisia v Třinci.

Předpokladem ke studiu je chuť dovědět se něco nového, setkávat se s vrstevníky a udržovat svou mysl v aktivní činnosti. Posláním Univerzity třetího věku je vytvořit prostor pro sebevzdělávání lidí v neproduktivním věku, kteří neztrácejí zájem o nové poznatky ve vědě i umění. Je vzdělávací alternativou netradičního typu určenou pro ty, kteří dobrovolně chtějí rozvíjet svoji osobnost a přijímat nové informace. Možnost přihlásit se není nijak omezena, senioři se mohou na univerzitu třetího věku hlásit i opakovaně, čehož mnozí hojně využívají. Kromě toho, že si rozšíří obzory, navíc mohou posluchači navázat nová přátelství a mají příležitost prodiskutovat zajímavé podněty se svými vrstevníky.

Při výběru témat je brán samozřejmě ohled na jejich aktuálnost a také na oblasti zájmu starší generace. Posluchači si v minulých letech mohli vyslechnout přednášky s tematikou společensko-politickou, cestovatelskou, zdravotní, historickou, uměleckou a podobně.

Akademici z Ostravské univerzity si už dříve připravili pro seniory například přednášky s názvem Francouzská Polynésie – turistický ráj, Židovská kultura, Pobaltí – trnitá cesta k nezávislosti, Etnické proměny na Krymu, Ruská propaganda, Fenomén supermarketů v české obchodní síti, Myšlenkový a politicko-geografický vývoj islámského světa, Problematika moderního islámského světa, Bolesti zad, Poruchy spánku, Problémy se zrakem z pohledu stárnutí, Jak porozumět svému srdci, Domácí péče, zvládání role pečovatele, Canisterapie (kdy byl přítomen s lektorkou i pes), Současné komunikační bariéry, Evropské královské rody a mnohé další.