Vycestujte s námi do Mosambiku

Autor: , 28. 4. 2017

Prostřednictvím besedy s mosambickým dokumentaristou Antóneim Cossou a výstavou fotografií.


4. května od 16 hodin, Galerie na půdě, FF OU, 7. podlaží

Na několik dní se pomyslně přeneseme na kouzelný ostrov Mosambik. Právě tak se jmenuje výstava fotografií novináře a antropologa Michala Josephyho. Díky jeho fotografiím se budeme moci ocitnout na místě tisíce kilometrů vzdáleném, o němž víme jen málo. Na 15 snímcích se mu podařilo zachytit drsnou krásu této africké země donedávna zužované občanskou válkou. Součástí vernisáže bude také setkání s mosambickým dokumentaristou a fotoreportérem Antóniem Cossou, který trvale žije v Praze.

Přijměte proto pozvání na vernisáž výstavy 4. května 2017 od 16 hodin v prostorách Galerie na půdě Filozofické fakulty Ostravské univerzity (Reální ulice, 7. podlaží).

Kromě setkání a fotografií jsou připraveny také ukázky z literatury autorů píšících o Mosambiku a rytmy afrických bubnů.

Proč právě Mosambik?

Mosambik je země spadající do Společenství portugalsky mluvících zemí. Výstava vznikla za podpory Portugalského centra v Praze, které úzce spolupracuje s katedrou romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Je „ochutnávkou“ toho, s čím se budou moci seznámit posluchači nově otevřeného studijního modulu Portugalština: jazyk, reálie, kultura, do něhož je možné se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky právě teď. Modul je zaměřený kromě portugalského jazyka také na kulturu a historii portugalsky mluvicích zemí, bývalých kolonií Portugalska, zemí pro Evropana více než exotických.

A byl to právě Mosambik, kde v patnáctém století zakotvila flotila Vasca da Gamy. Jak ale vypadal ostrov a místní lidé kmene Makua dávno před připlutím Evropanů a jaký je život Mosambičanů dnes zjistíte na výstavě KOUZELNÝ OSTROV MOSAMBIK/ UMA ILHA MÁGICA DE MOÇAMBIQUE.

Zájemci o studium modulu Portugalština: jazyk, reálie, kultura se mohou obrátit pro více informací na garantku modulu dr. Marianu Kunešovou (mariana.kunesova@osu.cz).

Stáhnout (PDF, 808KB)