Pedagogická fakulta Ostravské univerzity nepodporuje studenty pouze ve vysokoškolském vzdělání, ale také v mnoha dalších oblastech – spolkové činnosti, třetí roli, vědecko-výzkumné činnosti, umělecké činnost, dobrovolnické činnosti, internacionalizaci či sportu. Fakulta stejně tak motivuje nadané akademické i neakademické zaměstnance s výbornými výsledky. Na podporu talentovaných a aktivních zaměstnanců a studentů vznikla nová Cena děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

V rámci Ceny děkana PdF OU budou zaměstnanci a studenti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity oceněni v patnácti kategoriích, do kterých mohou nominovat přímo zaměstnanci a studenti. Zaměstnanci mohou tedy nominovat také studenty a naopak. Totéž platí i pro speciální patnáctou kategorii – Cena děkana za významný počin v rámci doktorského studia v jakékoli kategorii.

Dnes již víme, kdo za kterou kategorii letos získá Cenu děkana. Budeme rádi, když dorazíte 21. listopadu 2023 do Komorního sálu Fakulty umění OU, do City Campusu na Černou louku, a podpoříte všechny oceněné svou přítomností.

Děkujeme všem zaměstnancům a studentům z Pedagogické fakulty OU za zasílání návrhů na osobnosti, které svým nasazením výrazně vynikají v jedné z níže vypsaných kategorií.

Zaměstnankyně/Zaměstnanci

 1. Výuka
  Cena děkana za vynikající vzdělávací činnost nebo mimořádnou inovaci ve vzdělávání
 2. Vědecko-výzkumná činnost
  Cena děkana za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost
 3. Umělecká činnost
  Cena děkana za mimořádnou uměleckou činnost
 4. Dobrovolnická činnost
  Cena děkana za mimořádnou dobrovolnickou činnost
 5. Internacionalizace
  Cena děkana za mimořádnou zahraniční spolupráci
 6. Třetí role
  Cena děkana za mimořádnou prezentaci fakulty v oblasti třetí role
 7. Sportovní činnost
  Cena děkana za mimořádnou sportovní činnost

Studentky/Studenti

 1. Spolková činnost
  Cena děkana za přínos fakultě prostřednictvím spolkové činnosti
 2. Třetí role
  Cena děkana za mimořádnou prezentaci fakulty v oblasti třetí role
 3. Vědecko-výzkumná činnost
  Cena děkana za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost
 4. Umělecká činnost
  Cena děkana za mimořádnou uměleckou činnost
 5. Dobrovolnická činnost
  Cena děkana za mimořádnou dobrovolnickou činnost
 6. Internacionalizace
  Cena děkana za mimořádné aktivity v rámci zahraničních výjezdů či za podporu internacionalizace na PdF OU
 7. Sportovní činnost
  Cena děkana za mimořádnou sportovní reprezentaci fakulty

Speciální kategorie pro Ph.D. studentky/studenty

 1. Cena děkana za významný počin v rámci Ph.D. studia v jakékoli kategorii

Opatření děkana č. 47/2023