Rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata byl jmenován členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace, a to již podruhé. Funkci radního zastával již v letech 2016 až 2020 a jako expert na vnitřní lékařství zastupoval medicínské obory. Podílel se například na přípravě návrhu rozpočtu na vědu nebo na novém zákoně o podpoře výzkumu.

Pro Univerzitu je samozřejmě důležité mít možnost určitým způsobem ovlivňovat podmínky pro výzkum v České republice. V nadcházejícím období budu mít možnost navázat na svou předešlou práci.

„Opětovného jmenování do RVVI si velmi vážím, je to ocenění nejen mé práce, ale i významu Ostravské univerzity. Pro Univerzitu je samozřejmě důležité mít možnost určitým způsobem ovlivňovat podmínky pro výzkum v České republice. V nadcházejícím období budu mít možnost navázat na svou předešlou práci,“ říká Jan Lata.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace je odborným a poradním orgánem vlády České republiky, věnuje se například přípravě Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, přípravě metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů nebo zpracování priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací České republiky.