Výstava FIGURAMA 22 je instalovaná v prostorách kreslírny a chodeb prvního a druhého patra budovy Fakulty umění Ostravské univerzity na ulici Podlahova 3 v Ostravě-Mariánských Horách. Slavnostně bude zahájena 21. října v 17 hodin. Je zde představen široký výběr studentských kreseb z účastnických uměleckých vysokých škol z České republiky, Slovenska a Polska. Výstavu můžete navštívit do 4. listopadu vždy v pracovní dny mezi 7 a 21 hodinou.

Výstava je součástí mezinárodního projektu Figurama zaměřeného na figurální tvorbu (kresba, malba, socha), který má za cíl mapovat a porovnávat přístup ke ztvárnění lidského těla na jednotlivých participujících vysokých uměleckých školách. Figurama však plní i další důležitý úkol, vede studenty k pochopení, že kresba, včetně té figurální, je nepostradatelnou součástí většiny uměleckých oborů i v dnešní době převahy nových médií. Učí studenty novému způsobu vnímání lidského těla, podporuje jejich tvarovou zásobu, kresebné dovednosti a pomáhá rozvíjet jejich myšlení a kreativitu. Projekt zahrnuje každoročně cyklus výstav doprovázených rozsáhlým katalogem, který zároveň slouží i jako výukový materiál.

Součásti projektu FIGURAMA 22 hostujícího na Fakultě umění Ostravské univerzity a nově i na Fakultě stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava je i workshop figurální kresby prof. Borise Jirků, který proběhne v kreslírně Fakulty umění 20. a 21. října a výstava BEST OF CORONA. Tato výstava prezentující studentské kresby je instalována v prostorách Fakulty stavební VŠB-TUO na ulici Ludvíka Podéště 1875/17 v Ostravě-Porubě a bude zahájena 19. října v 18 hodin.