Láká vás vyjet v rámci svého doktorského studia do zahraničí a načerpat tam nové zkušenosti a inspiraci? Chtěli byste vycestovat covidu navzdory, ale v dosavadní nabídce výjezdů Erasmus+ jste nenašli svou zemi zaslíbenou? Nevěšte hlavy, Ostravská univerzita pro všechny své doktorandy opět vyhlašuje nové kolo přihlášek do programu VIA PhD. Můžete si zvolit univerzitu či instituci kdekoli ve světě a na OU vám prostřednictvím stipendia uhradíme až 90 % předpokládaných nákladů.

Program je určený studentům doktorského stupně studia Ostravské univerzity pro zahraniční studijní pobyt nebo praktickou stáž na univerzitách a institucích mimo programové země Erasmus+. Výjezd se může uskutečnit jak na univerzitě, se kterou má OU nebo fakulta OU uzavřenou smlouvu, tak na jakékoli zahraniční univerzitě dle vlastního výběru v závislosti na aktuálních covidových podmínkách.

Široké možnosti doktorského studia využila v minulém roce i Kristýna z oboru Environmentální geografie Přírodovědecké fakulty OU, která krátce shrnuje přínosy a zážitky ze svého pobytu.

 

Období od ledna do března 2020 jste strávila v australském městě Brisbane. Co vám výjezd přes program VIA PhD přinesl?

Měla jsem možnost prožít tři měsíce na stáži na University of Queensland, která je 48. nejlepší univerzitou na světě. Odborné pracoviště Sustainable Mineral Institute, kde jsem získávala zkušenosti, se v celosvětových anketách umisťuje mezi deseti nejlepšími institucemi svého druhu. Největším přínosem pro mě tedy bylo, že jsem se s těmito odborníky mohla osobně setkat.

 

Jak průběh doktorské stáže v zahraničí reálně vypadal?

Moje stáž byla založena na pravidelných konzultacích se školitelem. Mívala jsem konzultaci jednou či dvakrát do týdne a zároveň jsem pracovala v kanceláři s ostatními doktorandy. Způsob hodnocení byl založený právě na těchto konzultacích a na rozebírání psaného článku, kde mi školitel dopomáhal s informacemi. Bohužel průzkum starých důlních děl, který mi byl přislíben, byl kvůli covidové situaci zrušen. I tak jsem ale díky VIA PhD získala nespočet informací, které bych chtěla implementovat i ve své budoucí práci. Díky této stáži jsem se i rozhodla, kterým směrem se chci do budoucna ubírat. Chtěla bych nadále pokračovat ve výzkumu starých důlních děl a taktéž se budu hlásit na pokračující studium právě na Sustainable Mineral Institute či na univerzitu v Melbourne.

 

Měla jste vedle svého výzkumu i dostatek volného času?

Kampus univerzity nabízel k využití posilovnu, kurty i plavecký bazén. Studentských akcí jsem se neúčastnila, ale o různých kulturních příležitostech jsem se vždy dozvěděla skrze internetové stránky univerzity. Víkendy jsem trávila v přírodě – na horách, v pralesech či v buši. Díky aplikaci Meetup jsem měla možnost se přidat do různých skupin a účastnit se společných výšlapů do přírody. Nikdy tedy nebyl problém domluvit se.

 

 

Pokud tak jako Kristýna chcete vyjet na zahraniční univerzitu či instituci a obohatit svůj doktorský výzkum, můžete posílat své přihlášky na VIA PhD až do 4. června 2021. K podání přihlášky stačí pozvání tutora ze zahraniční instituce nebo sken oficiálního akceptačního dopisu, váš životopis, studijní výsledky za uplynulý semestr, podrobné informace o vámi zvolené instituci a přibližné vyčíslení potřebných financí. Délka studijního pobytu či stáže je min. 60 a max. 180 dní s uskutečněním výjezdu v následujícím AR 2021/2022 v období od 1. září 2021 do 31. srpna 2022. Ve výjimečných případech lze mobilitu odložit z důvodu vyšší moci (pandemie) na jiný nejbližší možný termín.

Podmínkou pro uchazeče je minimální úroveň angličtiny B1. Uchazeče následně čeká ústní pohovor s výběrovou komisí, která bude posuzovat i odůvodnění a potenciální přínos zvolené mobility jak pro domovskou instituci, tak i pro samotného studenta. Všechny potřebné doplňující informace včetně přihlášky naleznete v Portálu v sekci Nabídka pro zaměstnance a studenty. V případě jakýchkoli nejasností můžete kontaktovat Annu GrocholovouCentra mezinárodní spolupráce OU (na e-mailu anna.grocholova@osu.cz), která ráda zodpoví jakékoli otázky.

 

Za fotografie a sdílení zkušeností děkujeme Kristýně Schuchové.