V programu letošního 37. ročníku vystoupili kolegyně a kolegové nejen z České republiky, Slovenska, Polska, ale také ze Spojených států amerických a Brazílie. Můžeme konstatovat, že se daří udržovat program konference aktuální, což potvrzuje široké tematické rozpětí příspěvků, které zahrnují témata z oblasti muzikologie a hudební teorie, hudební historie, ale také příspěvky věnované problematice hudební psychologie nebo speciální pedagogiky. O přetrvávajícím zájmu o konferenci svědčí také vysoký počet aktivních účastníků konference, kteří se rozhodli sdílet výsledky svého vědeckého výzkumu právě zde v Ostravě.