Konference byla příležitostí nejen k výměně a sdílení úspěchů v oblasti předškolního vzdělávání, ale také k budování mostů mezi spřátelenými institucemi. Otevřela dveře k bohatému kulturnímu a pedagogickému dědictví účastnických zemí.

Program konference zahrnoval nejnovější trendy, výsledky úspěšných projektů o inovativních praktikách, nové metody, které mohou vylepšit a obohatit předškolní vzdělávání pro budoucí generace.

„Věřím, že poznatky, které jsme získali během konference prostřednictvím vědeckých příspěvků a odborných workshopů, nám pomohou nejen rozvíjet naše vlastní výzkumné projekty, ale také posunout hranice poznání v oblasti předškolního vzdělávání. Konference nás nejenom inspirovala, ale také nám poskytla prostor k diskuzi, sdílení nápadů a navazování nových kontaktů,“ sdělila doktorka Karin Fodorová, hlavní organizátorka konference.

Pozvání na konferenci přijali zástupci spřátelených vysokoškolských institucí:

  • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu – Instytut Studiów Edukacyjnych
  • Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta | Katedra primární a preprimární pedagogiky
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Pedagogická fakulta
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Výstup z konference – prezentace příspěvků a workshopů naleznete na webových stránkách konference v sekci „PREZENTACE“.