Se zapojením studentů se počítá především u studentských grantových soutěží organizovaných na všech katedrách OU. Právě ty jim pod vedením mentora pomáhají získat první zkušenosti s řešením vědeckých projektů a zároveň jim umožní vycestovat do zahraničí a seznámit se s podmínkami a nároky zahraničních kolegů a studentů. Projekty nejsou zdaleka určeny jen studentům, kteří v budoucnu zvažují akademickou dráhu. Jsou především vynikající příležitostí rozšířit si vlastní obzory, vycestovat do zahraničí, zdokonalit se v jazyce, zvýšit si sebevědomí a naučit se pracovat v mezinárodním týmu. Z těchto důvodů jsou studenti motivováni se co nejvíce zapojovat do nejrůznějších aktivit, jež jim studium nabízí.

Studenti se tak stávají běžnou součástí širších vědeckých týmů, a přestože je pro ně práce na projektu často velmi náročná, tato zkušenost jim přináší řadu benefitů.

„Aktuálně na katedře romanistiky řešíme tři projekty studentské grantové soutěže. Jeden španělsko-český lingvistický projekt zaměřený na hispanismy v současné češtině. Další se zabývá výzkumem nových ideologií (feminismus a gender ideologie) v současné španělské literatuře a třetí je srovnávacím lingvistickým francouzsko-španělským projektem. Do všech jsou zapojeni naši studenti,“ uvádí vedoucí katedry romanistiky dr. Jan Mlčoch. V rámci druhého jmenovaného projektu vycestují zapojené studentky, jakmile to podmínky dovolí, do Bogoty.

Studenti se tak stávají běžnou součástí širších vědeckých týmů, a přestože je pro ně práce na projektu často velmi náročná, tato zkušenost jim přináší řadu benefitů. Velmi dobrou zkušenost získaly studentky podílející se na projektu zaměřeném na výzkum québecké francouzštiny, kde si vyzkoušely terénní výzkum přímo v kanadském Québecu a navázaly spolupráci s kanadskými studenty a kolegy, s nimiž i nadále udržují kontakt. Studentka oboru Francouzština pro překlad Kristýna Hlavicová se na základě zkušeností z týdenního pobytu na spolupracující Université Laval rozhodla využít univerzitního výměnného programu VIA a vycestovat do Kanady na delší studijní pobyt. „S Université Laval spolupracujeme i po skončení projektu, díky online prostředí možná ještě o něco intenzivněji. Pořádáme online semináře, přednášky, konference. Máme tak nyní možnost představit tuzemským i kanadským kolegům náš slovník québecismů, který jsme vydali v loňském roce,“ uvádí hlavní řešitel projektu doc. Jan Lazar.

Díky této výukové koncepci jsou studenti už ve druhém ročníku schopni diskutovat s rodilými mluvčími prakticky na jakékoli téma.

Učíme v cizím jazyce pracovat a přemýšlet

Cizí jazyk studenti katedry romanistiky používají prakticky od prvního ročníku; i proto mají větší sebedůvěru a odhodlání vyrazit na zahraniční studijní pobyty. „Tlačíme je do toho, aby v tom jazyce přemýšleli a pracovali. Je to pro ně náročnější, ale dlouhodobě se to vyplácí. Motivujeme je také k větší kompatibilitě, ke studiu více jazyků, i z toho důvodu studenty zapojujeme do komparativních projektů a motivujeme k výjezdům do zahraničí. Snažíme se jim k tomu vytvořit ideální podmínky. V přípravě je také doktorské studium, kde budou povinné předměty zaměřené na francouzsko-hispánskou oblast,“ uzavírá dr. Mlčoch.

Díky této výukové koncepci jsou studenti už ve druhém ročníku schopni diskutovat s rodilými mluvčími prakticky na jakékoli téma, o čemž se přesvědčil také hostující prof. Hirsch z prestižní Université de Montpellier, který byl příjemně překvapen vysokou úrovní znalosti jazyka studentů. „Tam, kde cítíme, že studenti tápou a nerozumí látce, přejdu na češtinu, ale chci umožnit studentům, aby se s jazykem setkávali všude a neustále. S francouzštinou nebo španělštinou se proto setkávají během studia i při neformálních akcích katedry i díky řadě rodilých mluvčích, kteří jsou součástí našeho pedagogického týmu, či externích lektorů,“ přibližuje doc. Lazar, jak probíhá výuka na katedře.

Do těchto zemí může vycestovat kterýkoli student OU prostřednictvím Centra mezinárodní spolupráce při Ostravské univerzitě.

Katedra romanistiky jako most do světa

Přestože se studenti setkávají s francouzštinou a španělštinou prakticky neustále už od prvního ročníku studia, drtivá většina studentů využije nabízených programů zajišťujících zprostředkování studia v zahraničí, jako je známý Erasmus+ nebo univerzitní program VIA umožňující vycestovat prakticky kamkoli na světe. „Naši studenti nejčastěji navštěvují pochopitelně Francii a Španělsko, ale hodně jich vyráží také například do Mexika, Kanady či USA, nyní máme jednu studentku, která plánuje studium v Kolumbii. Do těchto zemí může vycestovat kterýkoli student OU prostřednictvím Centra mezinárodní spolupráce při Ostravské univerzitě. Partnerství není exkluzivní na naši katedru, je pro všechny studenty OU,“ vysvětluje dr. Mlčoch. Studenti Ostravské univerzity si mohou na interaktivní mapě vybrat místo svého studijního pobytu, nejsou prakticky nijak omezeni, nabídka je široká od Austrálie až po Severní Ameriku.