Účastníci setkání mohli zhlédnout taneční vystoupení zahraničních studentů, poslechnout si klavírní skladbu zahranou studentkou ze Španělska a prezentaci o systému vzdělávání v Jižní Koreji, Španělsku a Turecku.

Zahraničním studentům byly naopak představeny vánoční zvyky a tradice v české kultuře, mohli si vyzkoušet lití olova a připojit se ke hrám, které si připravili studenti a vyučující Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty OU.

Všichni zúčastnění se mohli přidat ke sboru Katedry hudební výchovy PdF OU a společně si zazpívat vánoční koledu. Celou akci doprovázela pohodová a přátelská atmosféra.