Prostor pro přímý kontakt mezi startupy, investory a zástupci samospráv, to byl hlavní účel akce Unique Summit, která se konala v Ostravě na konci listopadu. Tentokrát se zástupci 18 měst z celého světa setkali v City Campusu Ostravské univerzity, aby si prostřednictvím diskuzí s významnými evropskými investory a regionálními firmami vyměnili své zkušenosti  a shodli se na těch nejlepších praktických řešeních pro budoucí rozvoj zapojených měst a jejich startupů.

Konferenci organizovalo město Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským inovačním centrem (MSIC), akci podpořil také Moravskoslezský kraj. Setkání přineslo tvůrčí a inspirativní energii a jeho účastníci prožili dva dny plné networkingu, keynote přednášek, panelových diskuzí a prezentací startupů.

Za Ostravskou univerzitu se prorektor Ondřej Slach účastnil panelové diskuse na téma Innovation ecosystems, zatímco vedoucí oddělení Transferu poznatků a technologií Lukáš Straňák reprezentoval OU na workshopu zaměřeném na sdílení zkušeností v oblasti podpory podnikavosti u studentů a rozvíjení jejich talentu v inovačním ekosystému. „Diskuze se kromě zástupců z vysokých škol v našem regionu zúčastnily také kolegyně z Jihomoravského inovačního centra a Amsterdam University of Applied Sciences. Byla to pro mě cenná zkušenost a jsem moc vděčný za spoustu inspirativních nápadů, které budeme na Ostravské univerzitě dále rozvíjet,“ uvedl.

Na summitu se představily týmy z Ostravské univerzity s inovačním a transferovým potenciálem

Akce přinesla mnoho příležitostí pro navázání nových spoluprací. Na „veletržním“ prostoru nacházejícím se v multifunkční Hale míčových sportů se investorům, vědcům či expertům z praxe představili zástupci startupů, místních firem i univerzit, samozřejmě včetně Ostravské.

Své zastoupení měl na summitu Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU –⁠ ten se zaměřuje na teoretický výzkum a praktický vývoj různých matematických a informatických metod, které lze využít například pro řízení složitých procesů nebo při multikriteriálním rozhodování.

Z Lékařské fakulty se prezentovalo více týmů. Propojování umělé inteligence, telemedicíny či robotiky s neurologií na místě představil neurovědecký tým Lékařské fakulty, své moderní zázemí i služby prezentovalo také Simulační centrum LF OU. Nechyběli rovněž zástupci Blood Cancer Research Group věnující se vývoji nových přístupů buněčné terapie pro léčbu rakoviny krve. Vivárium, sloužící excelentnímu výzkumu, na místě také představilo možnosti své spolupráce.

Přírodovědeckou fakultu zastupovala Reality Render Group, která působí na Katedře informatiky a počítačů. Tento tým se věnuje problematice prostorového mapování, v praxi tvořil například 3D virtuální rekonstrukci historických památek v obci Šilheřovice. Z Přírodovědecké fakulty dorazili také členové týmu PEST zabývající se řešením likvidace škůdců.