Ve dnech 11. – 13. září proběhl v dánském Odense 15. ročník celosvětové konference zaměřené na výzkum textových a digitálních edukačních médií.  Konference byla pořádána ve spolupráci s University College Lillebaelt v Odense a zúčastnilo se jí více než 150 vědců z 26 zemí světa.

Pedagogická fakulta se prezentovala dvěma příspěvky: „Using textbooks and learning resources to scaffold students’ learning (Sikorová, Z., Červenková, I., Václavík, M.,  Bagoly_Simo, P. & Knight, B.), příspěvkem „University students’ use of study resources in relation to approaches to learning“ (Sikorová, Z., Červenková, I., Václavík, M. &  Fialová, I.) a vedením tematického odborného workshopu.

Jedním z bodů programu letošní konference byly rovněž volby nového prezidenta a viceprezidenta IARTEM (International Association for Research on Textbooks and Educational Media). Prezidentem na další výkonné období se stal prof. Eric Bruillard z Paris Descartes University a viceprezidentkou byla zvolena dr. Zuzana Sikorová z Katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. „Toto jmenování pro mě hodně znamená, chápu to jako jeden z vrcholů mé dosavadní kariéry a tvrdé vědecké práce,“ přiznává dr. Sikorová. „Zároveň jsem potěšena, že díky úsilí mého týmu začínají zahraniční odborníci respektovat úroveň a kvalitu našich výzkumů.“ Zuzana Sikorová se tak stala prvním Středoevropanem, který zaujal tak vysoký post v čele organizace IARTEM. Dosud totiž bývalo pravidlem, že klíčové vedoucí pozice zaujímají experti ze zemí s dlouholetou výzkumnou tradicí v oboru – západní Evropy a Austrálie.

Funkce viceprezidenta s sebou přináší velkou zodpovědnost a další pracovní povinnosti, ale současně je mimořádným oceněním přínosu naší kolegyně k rozvoji výzkumu učebnic a edukačních medií v mezinárodním měřítku. Bez nadsázky můžeme říct, že český pedagogický výzkum si postupně vydobyl své místo v oblasti výzkumu učebnic na evropské úrovni a zařadil se mezi lídry na úrovni celosvětové.