Před dvěma lety se vedoucí Poradenského a kariérního centra OU Kamila Hýbnerová vydala na Erasmus mobilitu pro zaměstnance, takzvaný Staff week, do Rumunska. Setkala se s kolegy z různých evropských univerzit a vrátila se zpět se spoustou zkušeností a nových informací. Tento zážitek jí dodal odvahu zorganizovat podobné inspirační setkání u nás na Ostravské univerzitě.

V minulém týdnu se na půdě naší univerzity uskutečnil Counselling and career services week, který zorganizovalo Poradenské a kariérní centrum OU ve spolupráci s Centrem mezinárodní spolupráce. Do Ostravy se sjelo 12 pracovníků z oblasti poradenství pracujících na evropských univerzitách – konkrétně pak z Maďarska, Německa, Švédska, Litvy, Rumunska, Chorvatska a Francie.

První den jsme se vzájemně představili a do pracovního týdne naskočili rovnýma nohama se zábavným workshopem, ve kterém se účastníci díky Bojaně Yazicioglu seznámili s českou kulturou.

Spolu s dalšími dorazila i Aliz z Maďarska, která je na pozici koordinátorky studentské pohody zatím krátce a do Ostravy si přijela pro inspiraci, jak svou roli uchopit. Zaměstnanci Poradenského a kariérního centra připravili pro všechny účastníky zajímavý program, ve kterém se každý den zabývali jiným druhem poradenství. Účastníci se tak dozvěděli mnoho užitečných informací nejen ohledně fungování centra na OU, ale také jak je poradenství vedeno na jiných univerzitách. Například Julia z Německa obohatila ostatní informacemi, jak se věnuje studentům z mezinárodního prostředí a podporuje je v dosažení studijních úspěchů.

Naši i zahraniční poradci spolu vzájemně sdíleli příklady dobré praxe s fungováním studentských organizací, spoluprací se zaměstnavateli, podporou studentů se specifickými potřebami nebo začleňováním zahraničních studentů do domácích komunit. Leila ze Švédska se na své univerzitě v Örebru věnuje studentům, kteří přecházejí z univerzity na trh práce. Svým kolegům – poradcům – nabídla řadu zkušeností s digitalizovaným kariérním poradenstvím ze své univerzity.

„První den jsme se vzájemně představili a do pracovního týdne naskočili rovnýma nohama se zábavným workshopem, ve kterém se účastníci díky Bojaně Yazicioglu seznámili s českou kulturou,“ přibližuje program Staff weeku vedoucí Poradenského a kariérního centra Kamila Hýbnerová.

Úterní dopoledne patřilo Lence Lapišové, kariérnímu poradenství a koučinku. Účastníci si mohli formou workshopu vyzkoušet, jak na Ostravské pomáháme uchazečům najít studium vhodné přímo pro ně. Odpoledne tým věnoval pozornost křtu knihy Jak umožnit zaměstnatelnost absolventů univerzity (How to enable the employability of university graduates), ve které se jedna kapitola věnuje tématu, jak inciativa Evropských univerzit přispívá úspěšnosti studentů na příkladě konsorcia NEOLAiA, jehož je Ostravská univerzita členem. Na kapitole společně pracovalo několik kolegů z konsorcia včetně paní prorektorky pro mezinárodní vztahy Renáty Tomáškové.

Ve středu, tedy přesně uprostřed pobytu, se návštěvníci vydali na prohlídku centra města a obdivovali areál Dolní oblasti ve Vítkovicích. Ve čtvrtek dopoledne se pak ponořili do psychologického poradenství. „Zaměřili jsme se především na nalezení odpovědi na otázku, jaká by měla být role psychologa v univerzitním kontextu. Sdíleli jsme zkušenosti, jak mají tuto roli specifikovánu na svých univerzitách,“ uvádí psycholožka Poradenského a kariérního centra Hana Kovářová. „Pro mě bylo nejzajímavější poslechnout si, jak to mají jinde. Obecně sdílíme podobné problémy, a tak se můžeme vzájemně inspirovat,“ dodává.

Velmi přínosný byl také v pořadí další seminář paní doktorky Edity Satinské, fakultní koordinátorky studentů se specifickými potřebami na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty OU a specialistky Centra Pyramida, která prezentovala svůj systém péče o studenty se specifickými potřebami. Nabitý čtvrteční den byl zakončen neformálním setkáním v galerii Plato.

Pro mě bylo nejzajímavější, poslechnout si, jak to mají jinde. Obecně sdílíme podobné problémy, a tak se můžeme vzájemně inspirovat.

Poslední den pobytu sklidil velký ohlas systém studijního poradenství, který představila Tereza Kuchařová. Jako velkou inspiraci účastníci hodnotili elektronickou příručky uchazeče a studenta, které přívětivou formou ulehčují maturantům přechod ze střední školy do vysokoškolského prostředí a provází je celým studium. Se zájmem pak sledovali zajímavá videa a informace o festivalu Za kariérOU, ke kterému měli množství doplňujících dotazů.

Finální zhodnocení připadlo na páteční odpoledne, a neslo se v pozitivním duchu. Účastníci si pochvalovali příjemnou atmosféru, setkání s novými kolegy z oboru a poznávání nových míst. Nejvíce pak byli nadšeni z množství praktických informací, které si společně s dárky z univerzitního OUshopu odvážejí do svých domovů, a už se těší, až je uvedou do praxe.