Nově od 1. ledna 2021 má OU k dispozici 4 nové e-zdroje, které vám usnadní přístup k plným textům zejména časopiseckých článků. Všechny zdroje jsou přístupné pro celou Ostravskou univerzitu včetně možnosti vzdáleného přístupu.

Návod na přístup mimo OU:  https://knihovna.osu.cz/vzdaleny-pristup/

Nově pořízené e-zdroje

1.    CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

Plnotextová databáze akademických časopisů a elektronických knih z oblasti humanitních a společenských věd vydávaných nebo zaměřených na střední a východní Evropu.

Přístup: https://www.ceeol.com/

Seznam titulů časopisů: https://www.ceeol.com/browse/browse-by-journals

Seznam titulů e-knih: https://www.ceeol.com/browse/browse-by-ebooks

2.    SAGE
Plnotextová kolekce časopisů vydavatelství SAGE. OU má přístup do dvou kolekcí.

Přístup: https://journals.sagepub.com/

SAGE HSS Package
SAGE Humanities and Social Science Package obsahuje přes 700 odborných časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd z produkce nakladatelství SAGE. Tituly jsou dostupné od roku 1999 (kde je to možné) do současnosti.

Seznam titulů: 2021 Humanities and Social Sciences Package Title List

SAGE STM Package
SAGE Science, Technology, and Medicine Package obsahuje přes 480 odborných časopisů z oblastí přírodních věd, medicíny a techniky z produkce nakladatelství SAGE. Tituly jsou dostupné od roku 1999 (kde je to možné) do současnosti.

Seznam titulů: 2021 Science, Technology, and Medicine Package List

3.    IOPscience
Publikace vydavatelství IOP Publishing, které patří k Institute of Physics (IOP). Prostřednictvím projektu CzechELib je pořizována kolekce IOPscience extra zahrnující 119 titulů časopisů z oblasti vědy, techniky a medicíny.

Přístup: https://iopscience.iop.org/

4.    Current Biology
Recenzovaný odborný časopis vydavatelství Cell Press.
Přístup: https://www.cell.com/current-biology

Časopis je dostupný také na platformě ScinceDirect

Kompletní nabídku e-zdrojů najdete na  https://knihovna.osu.cz/predplacene-e-zdroje/.

 

Chcete prohledávat všechny zdroje, které má OU přístupné?

Využijte EDS (Ebsco Discovery Service).

Pokud si nebudete vědět rady s přístupem, vyhledáváním, dejte nám vědět a my vám rádi pomůžeme.

Vaše Univerzitní knihovna