Psal se rok 1983 a zástupci IFSW Organizace spojených národů pod vedením Jacka A. Kamaika navrhli projekt, který měl za cíl pozvat sociální pracovníky do sídla OSN v New Yorku. A to byl začátek každoroční oslavy s názvem World Social Work Day.

Původní myšlenkou Světového dne sociální práce bylo uspořádat akci, která by mohla být způsobem, jak tlumočit práci Organizace spojených národů profesi sociální práce a upozornit sociální pracovníky na způsoby, jakými mohou spolupracovat s nevládními organizacemi na řešení humanitárních otázek.

Dnes je Světový den sociální práce oslavou, jejímž cílem je:

  • vyzdvihnout úspěchy sociální práce,
  • zviditelnit sociální služby,
  • zasazovat se o sociální spravedlnost a lidská práva.

Každý rok se Světový den sociální práce slaví třetí úterý v březnu a tento den se stal vrcholným bodem v kalendáři sociálních pracovníků po celém světě, kteří oslavující a propagují přínos této profese jednotlivcům, rodinám, komunitám i širší společnosti.

Tématem Světového den pro tento rok je „Spolubudování nového eko-sociálního světa: nikoho nenechat pozadu“. Letošní téma představuje vizi a akční plán k vytvoření nových globálních hodnot, politik a postupů, které mají za cíl rozvíjet důvěru a bezpečnost pro všechny lidi a zároveň bojovat za udržitelnost planety.

Na Fakultě sociálních studií tomuto dni a celé profesi přikládáme velký význam a letos bychom se s vámi všemi chtěli podělit o předsudky, které se vůči sociální práci a jejich klientům ve společnosti stále objevují.

Pojďme tento speciální den oslavit společně tím, že tyto předsudky zboříme.

Každý den v měsíci březnu jste se mohli na instagramovém profilu fakulty těšit na novou várku zbořených předsudků / stereotypů nebo prostě jen dezinformací, které „na pravou míru“ uváděli studentky, studenti, akademici a akademičky.

Všem zapojeným děkujeme za účast! 💛