Přijměte proto pozvání na slavnostní prezentaci Literární mapy OstravyLiterárního slovníku severovýchodní Moravy a českého Slezska (1918-2018), která se bude konat v pátek 11. 11. 2022 od 17:30 v Univerzitním knihkupectví Ostravské univerzity (OUshop, Mlýnská 5).

Pojďme se podívat očima básníků a prozaiků na identitu našeho regionu, jak jej za posledních sto let zachytili ve své poezii či beletrii. Jejich prostřednictvím můžeme vidět, jak se náš region proměňoval v čase, jak nenávratně mizela místa, názvy či tradice a na jejich místě vznikalo nové. Tříletý vědecký projekt Literární paměť regionu 1918–2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko – osobnosti, události, instituce, místa texty) sleduje a doslova mapuje ony literární stopy, které jsou určující pro náš region i pro naše životy.

„Jde o klasickou papírovou mapu po vzoru turistických. Chytnete ji do ruky a jdete. Naším cílem je, aby se z textu neztratila poetičnost a kouzlo hledání. Chceme do mapy zahrnout také určující básnické a prozaické texty. […] Chceme, aby mapa byla dobrodružství. Aby si ten, kdo ji zrovna drží v ruce, uvědomil, že teď sice stojí na ulici, která nese nějaké jméno, ale v průběhu století se její název měnil – od českého, polského, německého a ruského zpátky k českému pojmenování […] Vybrali jsme místa, která ukážou dramatičnost i literární vývoj Ostravy. Hledáme způsob, jak připomenout dříve pulzující místa, která zanikla, ale pro literární dění byla určující,“ vysvětluje v rozhovoru pro OU@live řešitelka projektu, literární historička prof. Iva Málková z Katedry české literatury a literární vědy a Centra regionálních studií.

Literární mapa zachycuje místa, ulice, zaniklé čítárny, tiskárny, nakladatelství nebo knihkupectví, která se v Ostravě vyskytovala, ale i osobnosti a texty spojené s konkrétní adresou. Unikátní mapa ve zkratce, poučně i zábavně oživuje příběhy literárního života města v uplynulých sto letech.  Na Literární mapě Ostravy 1918-2019 se podílel i antikvariát a klub Fiducia, s nímž členové katedry dlouhodobě spolupracují.

„Mapa i slovník potvrzují, ale i nově odhalují, s čím jsme se v průběhu sta let prostřednictvím knih ztotožňovali sami, jak nás viděli a zapamatovali si ti, kdo přicházejí odjinud a píší,“ představuje autorka hlavní výstupy, které cílí zejména na studenty (vysokých středních škol, žáky víceletých gymnázií) i na laickou veřejnost. Jsou přístupné každému, koho zajímá paměť a povaha města a jednotlivých míst regionu tak, jak je zachycují příběhy v románech a povídkách, obrazy básní a esejů.

Vedle literární mapy bude uveden také Literární slovník severovýchodní Moravy a českého Slezska (1918–2018). Slovník obsahuje přibližně tři stovky hesel, představuje osobnosti a jejich podíl (trvalý, dobový, marginální) na literárním charakteru kraje. Slovník zahrnuje i autory píšící polsky nebo německy, zaznamenává i autory současné či literární dění v nových médiích.

Připomeňme, že Literární mapa a Literární slovník jsou dvěma projektovými výstupy ze tří. Až do konce ledna je v multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích k vidění výstava Literární paměť regionu 1918–2018 (texty, osobnosti, události, místa), která provádí určujícími místy a tématy kraje, aby se vyjevila jeho nezaměnitelná a v konkrétních dílech uchovávána kulturní a literární podstata.

Projekt Literární paměť regionu 1918–2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko – osobnosti, události, instituce, místa texty) finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR v rámci programu NAKI II (Národní A Kulturní Identita).