Unikátnost programu přináší jeho speciální forma, jedná se totiž o takzvaný Joint Degree program, jehož součástí je celý jeden semestr vyhrazený pro studium v zahraničí. Jedinečnou možnost se hlásit do programu mají uchazeči ještě do konce srpna.

Do nového navazujícího magisterského programu Sociální práce a sociální podnikání na Fakultě sociálních studií se mohou hlásit uchazeči až do konce srpna. „Cílem studia je připravit jazykově nadstandardně vybavené odborníky schopné řešit problémy v oblasti sociální práce a sociálního podnikání, a to jak po teoretické, tak i praktické stránce,“ přibližuje garantka programu Marie Špiláčková.

Cílem studia je připravit jazykově nadstandardně vybavené odborníky schopné řešit problémy v oblasti sociální práce a sociálního podnikání, a to jak po teoretické, tak i praktické stránce.

Nové studium je koncipováno do formy takzvaného Joint Degree programu, což znamená, že část studia probíhá ve spolupráci se dvěma zahraničními vysokými školami – konkrétně s Trnavskou univerzitou v Trnavě a Fachhochschule Campus Wien. Právě ve spolupráci s těmito školami musí studenti získat čtvrtinu ze všech povinných kreditů. Pro výjezd na partnerskou školu do Vídně nabízí takzvané mobility window, což je vyčleněný semestr, ve kterém studenti plní povinný předmět Interkulturní projektový management. „Další možností, jak vycestovat do zahraničí za účelem studia či stáže, je spolupráce fakulty s více než padesáti zahraničními univerzitami,“ doplňuje Špiláčková.

Studium však klade vysoký důraz také na odbornou praxi, díky které studenti získají přímou zkušenost se způsoby práce v organizacích sociální práce. Kromě zkušenosti ze zahraničí si tak studenti po absolvování programu odnesou spoustu praktických znalostí v oblasti řízení projektů a jejich financování, organizace sociálních služeb, tvorby koncepčních materiálů nebo třeba sociálních inovací. Uplatní se tak na mnoha pracovních pozicích, například jako vedoucí pracovníci sociální služby, sociální pracovníci v sociálních službách a podnicích, manažeři sociálních podniků nebo evaluátoři sociálních služeb.