Přestože jsou v Akademickém senátu OU zastoupeny všechny fakulty a komunikace mezi nimi probíhá, považují studentští senátoři a senátorky za důležité vytvořit fungující platformu sloužící k lepšímu propojení studujících v rámci celé univerzity, posílení studentského hlasu a účinnějšímu sbírání podnětů.

Jedná se o prostředek ke vzájemnému sdílení dobré praxe, rozdílných názorů, pohledů a zkušeností. Na základě společných ustanovení je možné veškerou studentskou agendu projednávat a prosazovat u vedení univerzity a příslušných orgánů s větší intenzitou a dopadem.

Členy a členkami mohou být pouze studentští senátoři a senátorky akademických senátů OU, jak stanovuje připravované memorandum. Do této chvíle proběhlo již několik přípravných jednání, na kterých se probírala nejen problematika posílení studentské spolupráce, ale také efektivita a konstruktivní kritika dosavadních univerzitních mechanizmů, podpora spolkové činnosti, uživatelské prostředí Portálu, fungování systému evaluací a další.

Jednání Studentského hlasu probíhají rotačně na jednotlivých fakultách – v loňském roce na Pedagogické fakultě, Fakultě sociálních studií a Přírodovědecké fakultě. Nejbližší jednání, které bude hostovat Filozofická fakulta, je plánováno na začátek února. Kromě obsáhlého programu, jehož náplň bude úzce navazovat na lednové jednání s vedením univerzity, proběhne ze strany předsedů a předsedkyň studentských komor slavnostní podepsání memoranda.

Máte-li podměty či nápady k projednání, neváhejte se obrátit na své senátory a senátorky, jejichž jména naleznete na webových stránkách OU.

Za Studentský hlas
Jana Hájková, Tomáš Kocourek