Ostravskou univerzitu čekají volby do Akademického senátu OU (AS OU) pro volební období 2024–2027. Kandidáty můžete navrhovat předsedovi Volební komise AS OU, a to formuláři (ke stažení na Portále OU) prostřednictvím podatelny Ostravské univerzity do 3. dubna 2024 13.00 hodin v zalepených obálkách. Na obálce musí být uvedeno „Volby do AS OU“. Součástí návrhu musí být souhlas navrženého kandidáta či kandidátky s kandidaturou.

Volby se následně budou konat formou elektronického hlasování v aplikaci e-VOLBY na Portále OU od 17. dubna od 8.00 do 24. dubna 2024 23.59 hodin. Volby proběhnou podle platného Volebního řádu AS OU a řídí se schváleným harmonogramem. Výsledky voleb budou vyhlášeny 25. dubna 2024.

Akademický senát je samosprávný zastupitelský orgán Ostravské univerzity. Senátoři a senátorky reprezentují rovnoměrně jednotlivé fakulty, třetinu míst v něm mají studující a dvě třetiny akademici. Členové senátu rozhodují o zásadních záležitostech, které se týkají každodenního provozu univerzity, projednávají například změny ve zkušebním řádu nebo schvalují rozpočet.

Z dlouhodobějších záležitostí AS OU řeší třeba strategický záměr univerzity nebo vznik a zánik fakult. Senátoři a senátorky schvalují rektorem navržené členy orgánů univerzity jako je Vědecká rada nebo Disciplinární komise a v neposlední řadě, pokud v průběhu volebního období senátu vyprší mandát rektora, volí nového.

Studentská komora Akademického senátu je formálním a klíčovým orgánem studentů Ostravské univerzity. Prostřednictvím senátu totiž mohou aktivně ovlivňovat důležitá rozhodnutí ve věcech, jako je složení dalších klíčových skupin OU, rozpočet nebo dokonce volba rektora.

Studující mohou touto cestou aktivně zlepšovat kvalitu zázemí univerzity, studijní, výzkumné, umělecké, sociální a sportovní oblasti nebo zkrátka diskutovat o studentských záležitostech a hledat řešení nalezených nedostatků.