Studentská vědecká konference Přírodovědecké fakulty OU 2015

Autor: , 15. 5. 2015

Studentská vědecká konference Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, konaná pod záštitou děkana PřF OU doc. Jana Hradeckého, se letos uskutečnila 12. května. Konference se zúčastnili nejen studenti naší fakulty, ale také například z Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Univerzity Pardubice, Masarykovy univerzity v Brně, Vysokého učení technického v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Mendelova gymnázia či Ústavu experimentální medicíny AV ČR.


Letošní konference byla organizována v sekcích Chemie a příbuzné obory, Didaktika přírodních věd a Informatika. V každé sekci byly dvě kategorie: „Věda je zábava“, která je určená studentům bakalářských oborů a středoškolákům a „Věda má budoucnost“, určená pro studenty magisterského a doktorského studia. Nejvíce příspěvků měla tradičně sekce Chemie a příbuzné obory.