Program konference obsahoval dvanáct příspěvků z různých oblastí speciální pedagogiky. Příspěvky prezentovaly studentky bakalářského a navazujícího magisterského studia tohoto oboru na Ostravské univerzitě, a to nejen v prezenční formě, ale také ve formě kombinované. Jeden z příspěvků odprezentovala studentka doktorandského studia Prešovské univerzity v Prešově. Vzhledem k mezinárodní účasti bylo zájemcům umožněno sledovat jednotlivé výstupy i v online formě. Celou konferencí provázela Veronika Vavrušková.

Konference začala dopolední částí a po krátkém občerstvení následovala odpolední část. V jednotlivých příspěvcích jsme mohli vyslechnout nejen velmi silné osobní příběhy, ale také zajímavá zjištění z výzkumů závěrečných prací.

Příspěvky:

 • PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D. – Historie studentských konferencí na Katedře speciální pedagogiky
 • Lenka Vroblová – Příběhy dospělých o jejich dětství v dětských domovech
 • Natálie Kučerová – Není za co se stydět – výpověď sourozence dívky s postižením
 • Bc. Barbora Špinlerová, Bc. Lucie Sobková – Dobrovolníkem v neziskových organizacích
 • Bc. Viktorie Volná – Peer konzultant v neziskové organizaci
 • Bc. Terezie Kuchařová – Studium v zahraničí jako prostředek seberealizace
 • Bc. Helena Dumbrovská – Evoluční pohled na ADHD a autismus
 • Mgr. Mária Olejárová – Návrh výskumu zameraného na možnosti rozvíjania komunikačních zručností dieťaťa s hydrocefalom do tretieho roku veku v intenciách intenzívnej špeciálnopedagogickej intervencie
 • Bc. Lenka Hlaváčková – Osoby se získanou verbální dyspraxií
 • Bc. Alena Rákosová – Specifika identifikace a edukace žáka s kombinovaným postižením
 • Bc. Lenka Niećová, Bc. Ester Labajová, Bc. Michaela Cutáková – Realizace a evaluace zápisu do 1. ročníku ZŠ
 • Mgr. Kateřina Obšilová – Vytváření inkluzivního prostředí na OU

Odpolední část byla zakončena diskuzí u kulatého stolu pod vedením Heleny Chlebcové. Ke kulatému stolu byli pozváni studenti a absolventi se specifickými potřebami, kteří se podělili o své zkušenosti s podporou ve vzdělávání od základní až po vysokou školu.

Mnohokrát děkujeme za možnost být součástí této události, která nám přinesla mnoho nových poznatků. Celý program byl velice poutavý a obohacující a již teď se těšíme na další ročníky.

Eliška Havalová, Marie Valíková, Lucie Grossmanová, Klára Genserková