V pořadí již 6. benefiční koncert Speciální kouzlo Vánoc, který se konal pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D., a Katedry speciální pedagogiky, jejímž vedoucím je doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., byl úspěšně realizován v pátek 13. 12. 2019.

Studenti 3. ročníku oboru Speciální pedagogika se aktivity chopili opravdu se ctí. Pro 6. ročník benefičního koncertu byla vybrána naše fakultní instituce Dětský domov bl. M. A. Kratochvílové, Řepiště. Cílem této benefiční akce bylo zajistit co největší finanční obnos prostřednictvím veřejné sbírky, a to na zakoupení elektrického zvedacího systému pro děti s tělesným postižením ze zmiňovaného dětského domova.

Akce se konala na naší partnerské univerzitě VŠB-TUO, která pro tuto jedinečnou událost zapůjčila krásnou aulu zcela bezplatně.
Prostory koncertu byly pro veřejnost otevřeny již od 16 hodin, návštěvníci si mohli zakoupit nádherně vypadající a dobře chutnající občerstvení, vánoční punč ve verzích pro dospělé i pro děti, v nabídce nechyběly ani žetonky do soutěže o ceny, přičemž každý žetonek byl výherní J. V letošním roce se nám podařilo získat neuvěřitelných 114 sponzorů této akce, kterým tímto ještě jednou z celého srdce děkujeme.
Oficiální zahájení koncertu proběhlo v 17 hodin, kdy hned v úvodu promluvil děkan Pedagogické fakulty OU doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D., a slovo následně předal vedoucímu Katedry speciální pedagogiky doc. PaedDr. Petru Franiokovi, Ph.D. Pan docent ve svém projevu zmínil i tragickou událost, která se stala ve Fakultní nemocnici Ostrava pouhé tři dny před tímto koncertem. Památku obětí jsme uctili minutou ticha. Jako další se slova ujala ředitelka dětského domova Mgr. Renáta Filatová, která divákům Dětský domov bl. M. A. Kratochvílové v Řepišti krátce přiblížila a všem poděkovala za podporu.

Poté jsme se již věnovali samotnému programu akce, který byl doslova nabitý skvělými vystoupeními. Jako první se představil Marek of Phil Collins, následovala Eva Blažková s hrou na příčnou flétnu, po ní vystoupily děti ze základní školy pro sluchově postižené děti s Tichým zpíváním. Po přestávce zahájila další část programu skupina Rytmy z instituce Čtyřlístek s jejich hrou na bubny djembe. Po nich jsme se opět setkali s Evou Blažkovou, která nám tentokrát zazpívala. Na závěr celé akce si všichni přítomní společně zazpívali oblíbenou vánoční píseň  „Vánoce, Vánoce přicházejí“.

Celkový výtěžek akce činí neuvěřitelných 109 306 Kč.

Na závěr bych ráda poděkovala vedení fakulty i katedry, bez jejichž záštity bychom se neobešli, všem sponzorům, kteří tuto benefiční akci podpořili, všem účinkujícím, moderátorům, hlavním organizátorkám Veronice Vavruškové, Amálii Adamusové a Kláře Heliové, technické podpoře i obecenstvu, které v sále vytvořilo jedinečnou atmosféru.
Těšíme se na vás zase za rok!