Na vývoj kultury v regionu, očekávání i výhledy do budoucna se zaměřila další debata konaná jakožto součást oslav 30. výročí založení Ostravské univerzity. Jejími hosty byli ostravská novinářka a výrazná osobnost místní kulturní scény Marta Pilařová, ekonomický a sociální geograf doktor Ondřej Slach z Přírodovědecké fakulty a historik umění a kurátor doktor Tomáš Knoflíček z Fakulty umění. Debatou provedla Tereza Čapandová z Pedagogické fakulty.

Hosté v průběhy debaty, která se živě vysílala z Galerie Fakulty umění, probrali ostravskou kulturu z nejrůznějších pohledů a zároveň odpověděli na řadu otázek zaslaných od diváků.

Ostravskou kulturu do velké míry předurčuje samo město, které ji obklopuje. „V průběhu tří dekád se postupně vyjasnil vztah tohoto průmyslového města ke své minulosti, respektive k průmyslovému dědictví. To bylo, minimálně v prvním desetiletí, vnímáno jako takové ‚nechtěné dítě‘. Ostrava se prala s tím, jaká chce být, jestli bude s historií pracovat, anebo ji zavrhne. A to dospělo k přijetí a rozvíjení průmyslové kultury, která je zde silná a utváří specifický element města a dává vzniknout jeho nezaměnitelnost,“ uvedl Ondřej Slach.

V debatě zazněla celá řada ostravských specifik, která ovlivňují kulturu, stejně jako život místních obyvatel. „Ostravský prostor poskytuje svobodu. Ve srovnání s ostatními městy není tak dokonale uklizen a upraven, navíc nabízí velký prostor. Člověk se tady proto nebojí něco unikátního předvést. Nevadí, že mu při tom někde něco ‚ukápne‘. A to je velká výhoda,“ popsala Marta Pilařová.

Ostravský veřejný prostor je velmi demokratický a otevřený, umožňuje jakoukoliv intervenci. Do historického centra jiných měst se vstupuje velmi obtížně, v Ostravě je ale těch možností celá řada.

Právě této charakteristiky si byli vědomi zakladatelé festivalu Kukačka, mezi které patří Tomáš Knoflíček. „Ostravský veřejný prostor je velmi demokratický a otevřený, umožňuje jakoukoliv intervenci. Do historického centra jiných měst se vstupuje velmi obtížně, v Ostravě je ale těch možností celá řada,“ řekl kurátor této platformy negalerijní prezentace současného umění.

Promítá se do místní kultury fenomén „věčného Ostravana“? Zajímá vás, které budoucí projekty ostravskou kulturu nejvíce ovlivní? Jak je na tom podpora místní kultury ve srovnání s dalšími českými městy? A jak ke svému vzniku motivovat nové kulturní iniciativy a projekty? Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete v záznamu diskuse.