Výstava potrvá od 20. 9. do 30. 10. 2022. Výraznou zmínku zasluhuje také brilantně graficky uchopený plakát k výstavě představující nově vzniklý imaginární státní útvar Českoslovinska. Kurátory této výstavy jsou Dušan Fišer, Jernej Forbici a Marek Schovánek za podpory týmu Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty OU (Tereza Čapandová, Pavel Forman a Tomáš Koudela).

Při vstupu do galerie upoutají pozornost diváka dvě sochy, abstraktní prostorová kompozice od Tomaže Plavce představující dopadající komety (snad podprahová výzva k divákovi „něco si přej“) nazvaná „Tears for Trees“ (2022) a nadživotní figura jakéhosi hybrida mezi člověkem a skokanem zeleným od Mirko Bratuša, který mimo jiné studoval u umělecké superstar Tonyho Cragga. Tato socha je na první pohled efektním pohádkovým sochařským gestem, která by mohla zdobit zahradní jezírko v zahrádce secesní vilky na té nejlepší adrese jakéhokoliv evropského hlavního města. Naproti tomu již výše zmíněná socha „Tears for Trees“ je nádhernou ukázkou čisté sochařské práce, bravurní práce s materiálem a v neposlední řadě sochou, která upoutá svou přímočarou jednoduchostí.

Pokud se vydáme do nitra galerie Gong ocitneme se tváři v tvář soše Angely Merkel od Metoda Frlice. Tento sochař je také pedagogem na slovinské Akademii výtvarných umění v Lublani a jedním z nejlepších slovinských vizuálních umělců, kteří se ve své výtvarné práci nebojí inspirovat současnou geopolitickou situací. To, že Frlic byl sochařem, který vytvořil sochařský portrét papeže Františka a byl Svatou stolicí přijat jako první portrét tohoto druhu, svědčí o jeho postavení na slovinské výtvarné scéně.

Socha Angely Merkel je ostrou a ironizující kritikou současné německé evropské politiky. Sám Frlic považuje současné Slovinsko za ekonomickou kolonii Německa. Socha Angely Merkel se skládá ze tří segmentů, první segment představuje nohy infanteristy z První světové války, druhý segment zobrazuje sako a ruce vojáka držící německý samopal z Druhé světové války a konečně třetí segment sochy se vyjevuje jako portrét bývalé kancléřky v růžovém kostýmku s andělskými křídly, v jedné ruce nabízející jednoeurovou minci a druhou rukou točící hlávku zelí. Ve Slovinsku je zelí zesměšňující označení pro Němce a jednoeurová mince má patrně symbolizovat hospodářskou dominanci německého hospodářství na starém kontinentě.

Frlic je na výstavě zastoupen také dalšími uměleckými díly a zvukovou instalací. Jedna z těchto instalací představuje sousoší 64 těhotných žen zahalených v burce stojících na šachovnici nápadně připomínající Kaabu naproti již výše zmíněné sochy Angely Merkel. Další Frlicovou instalací je portrét Donalda Trumpa s vše vypovídajícím názvem nastříkaným sprejem na stěně za tímto portrétem bývalého amerického prezidenta „Ego sum rex.“

V dokonalém kontrapunktu proti Frlicovým politicky vyhraněným sochám a instalacím stojí geometricky abstraktní práce od Dušana Fišera. Čistá geometrická forma podaná v sofistikované barevné kompozici vypovídá o výrazných kvalitách Fišerových maleb. Tyto malby však rozbíjejí klasický obdélník závěsného prostoru a jako by se snažily expandovat do prostoru galerie. Zároveň poskytují zajímavý protipól k fotografiím Sandry Požun tematizující křehkost lidského těla uprostřed chladných a opuštěných interiérů, vyvolávající až existenciální pohnutí v lidské mysli.

Zajímavou malířskou linkou na výstavě zastoupenou je reflexe krajiny v dílech Jerneje Forbici a Marici Vicari. Zatímco Forbici krajinu pojímá jako malířsky opulentní férii s archetypalní strukturou jakési pyramidy/zikkuratu, Vicari na výstavě představuje svoji výtvarnou práci s chromaticky uklidněnými kontemplativními portréty lesů se stromy a s větvovím, které připomínají citové chvění člověka opuštěného v tiché prázdnotě svého života.

Výstava Czechoslovenia je bezpochyby výstavou cennou ke shlédnutí, působí svěžím dojmem, ale zároveň obsahuje tradiční média, která jsou zde využívána provokativně, což může účinkovat jako silné antidotum k až někdy násilně a křečovitě prosazované politické korektnosti současných uměleckých a sociálních diskurzů.