Narodil se v roce 1966 v Rawiczu, studoval malířství a grafiku na Akademii výtvarných umění v Lublinu, kde absolvoval u profesora Jan Świtka.

Kusczak ve své tvorbě kombinuje abstraktně geometrické přístupy s výrazným expresivním projevem využívajícím ostré férické barevnosti. Motivicky se ve svých obrazech uchyluje k odkazům na popkulturu, často vychází ze současné kinematografie – motivy Batmana a Supermana, tedy nových héroů amerického kapitalismu, tak mocně pronikajících do naší současné mytologie. Nebrání se však i odkazům na umění primitivismu jako např. aluze na osobnost Epifaniusze Drowniaka známějšího pod pseudonymem Nikifor Krynicki.

Sám Sławomir Kuszcak ke své tvorbě poznamenává: „Můj výzkum reality je prováděn pomocí malby, kresby a grafiky. Vytvořil jsem mnoho obrazů a postupem času jsem začal verbalizovat, pojmenovávat celý problém. Teorie jsem opřel o filozofii, se zvláštní pozorností věnovanou teorii poznání Emanuela Kanta a jeho analýze prostoru. To, co je empiricky poznáno, je nutně doplněno racionálním. Takto jsem začal vysvětlovat pozorovanou dualitu reality.“

Kusczcak na své ostravské výstavě představil soubor převážně drobnějších maleb, což ostatně nikterak nebylo na škodu, neboť jich díky tomu prezentoval větší množství, a tudíž nám odkryl svoji mnohovrstevnatou malířskou tvorbu. Kurátorem výstavy byl Václav Rodek, pedagog Fakulty umění Ostravské univerzity.