V tomto zařízení jsou ubytování cizinci bez možnosti opustit areál ZZC a zároveň v současné době  je velká část volnočasových prostorů zavřená kvůli Covidu-19. Zájem o četbu knih se zvyšuje. Cizinci mají možnost půjčit si knihy v 16 jazycích, denně proběhnou desítky výpůjček, tj. na většinu knih nemá prach šanci se usadit. Momentálně je největší nedostatek knih v ruském a tureckém jazyce, nicméně národnostní složení zde je velmi pestré a není jazyk, který by se pro rozšíření knihovny nehodil.

Zařízení uvítá darování všech typů knih, od románů přes populárně naučnou až po sbírky básní. Do 15. 12. 2020 můžete předat knihy do fakultních studoven nebo do knihovny a podpořit tím tuto akci. Seznam sběrných míst je uveden níže.

 

Sběrná místa:

  • Studovna Filozofické fakulty                                                            Po-Pá: 9-12; 13-15
  • Návratový box před studovnou Filozofické fakulty
  • Studovna Pedagogické fakulty                                                       Po-Pá: 9-12; 13-15
  • Návratový box u vstupu do budovy Pedagogické fakulty
  • Studovna Přírodovědecké fakulty                                                  Po-Pá: 9-12; 13-15
  • Návratový box před studovnou Přírodovědecké fakulty
  • Studovna Fakulta umění                                                                   Út, St: 9-12; 13-15
  • Univerzitní knihovna (označené místo u vstupu)                       Po-Pá: 9-16
  • Bibliobox před budovou knihovny

 

Předem velice děkujeme všem dárcům.

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity