Výzkumy ukazují, že se solidarita ve společnosti vytrácí, a celý obor sociální práce tak stojí před nejednou výzvou. Některé z nich popisuje profesor Oldřich Chytil z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v rozhovoru pro portál Universitas.cz. Přečtěte si rozhovor s předním českým oborníkem na sociální práci, který stál u zrodu vysokoškolského vzdělávání v tomto oboru i u jeho transformace po roce 1989. Celý rozhovor najdete na magazínu vysokých škol Universitas.cz: Mnozí mysleli, že pro sociální práci stačí výuční list. Velký omyl. 

Z rozhovoru: 
„V zahraničí měli představu, že nás budou sundávat ze stromů. Všichni byli překvapeni, na jaké úrovni je sociální práce v Československu a později v Česku, a rychle získali k naší práci respekt.”

„Ve sdělovacích prostředcích se prezentuje obraz mladých a úspěšných, vytrácí se úcta ke stáří, která byla součástí tradičních hodnot společností. To vše vede k tomu, že lidé nejsou schopni vnímat, že někdo může mít problémy, které si nezavinil a které není schopen řešit. Příkladem mohou být matky samoživitelky a senioři, kteří jsou nejvíce ohroženi chudobou. Tito lidé se často rozhodují, jestli si koupí jídlo, nebo léky.”

„Vlivem neoliberální ideologie se na oběti strukturálních problémů, například nezaměstnanosti nebo chudoby, pohlíží jako na viníky své vlastní situace. A proto je třeba vzdělávat sociální pracovníky – aby byli schopni politikům oponovat. Takže to je velká výzva současné sociální práce – ubránit se těmto tendencím. 

>>> Číst celý rozhovor na Universitas.cz