Bára, Český Těšín

Studium pro mě není o nekonečné párty, ale o možnosti zapojit se do nejrůznějších aktivit a „nanečisto“ si vyzkoušet, co mě doopravdy naplňuje. Příležitostí, které ve mně zanechaly svůj otisk, mi Ostravská univerzita přinesla hned několik.

Dodnes si pamatuji na pocit, když jsem zjistila, že jsem byla přijata do Erasmus programu, abych zimní semestr strávila studiem v Irsku. Druhým, pro mě dlouho neuvěřitelným okamžikem, byla cesta do Keni, kde jsem měla možnost pomáhat jako dobrovolník. V rámci své praxe jsem se nakonec podívala do terapeutické komunity zaměřující se na léčbu závislostí, kde jsem se dočasně stala součástí skupiny klientů, s nimiž jsem po celý týden vykonávala veškeré aktivity.

Všechny tyto zážitky mě bezpochyby vnitřně obohatily a jsou důkazem toho, kolik neopakovatelných možností může vysokoškolský život přinést.

Marie Anna, Ostrava

Má cesta k nynější volbě oboru historie-sociologie byla poměrně dlouhá a vedla skrz molekulární biofyziku, následně historii-biologii, až k poznání, že nejlépe posloužím společnosti tím, že ji budu vzdělávat o minulosti a zkoumat její přítomnost. Delšího hledání rozhodně nelituji, jelikož mi předchozí přírodovědné obory přinesly mnohé poznatky, které použiji při nynějším studiu.

Svůj poslední rok studia jsem se rozhodla z půlky strávit na Erasmu+, kde se nejvíce mých předmětů zabývá politologií, která doplňuje mé studium na OU. Také tady můžete nasbírat zajímavé kontakty, třeba s kluky z neapolské mafie. A co dál? To se uvidí, v nejlepším případě samozřejmě nastolit světový mír, ale asi začnu s menšími krůčky.

Alice, Třinec 

Vždy jsem se zajímala o kulturu a historii anglicky mluvících zemí, takže jsem měla hned jasno, že na vysoké bych ráda studovala angličtinu. Jelikož jsem ale člověk, co má rád výzvy, tak jsem si k tomu přidala i španělštinu, kterou jsem oproti angličtině ovládala chabě. Měla jsem obavy, jestli se vůbec na škole udržím, ale díky ochotným vyučujícím a spolužákům šlo vše bez velkých potíží. Studovat na Ostravské jsem se rozhodla právě z důvodu jejího rodinného charakteru. Díky tomu, že se jedná o menší univerzitu, se zde cítím skvěle a jsem v blízkém kontaktu se všemi spolužáky, nejen s těmi ze svých oborů.

Vyučující nám už od prváku tloukli do hlavy, ať zvážíme možnost studovat v zahraničí – tak jsem se to rozhodla zkusit. I přes veškerý strach všechno dopadlo dobře a já nakonec mohla jet na výměnný pobyt v rámci programu Erasmus+ do Španělska. Troufám si říct, že to je jedna z mých největších životních zkušeností. Nejen, že se člověk zdokonalí v jazycích a pozná lidi z celého světa, ale hlavně se naučí samostatnosti a získá sebevědomí. Já jsem za tuto příležitost nesmírně vděčná, jelikož jsem si právě tam uvědomila, co bych chtěla v budoucnu přesně dělat a jakým směrem se vydat.

Nyní spolu s partou kamarádů tvoříme studentský spolek Áčko, který organizuje různé dobročinné aktivity, vzdělávací přednášky pro studenty, ve spolupráci s ESN (Erasmus student network) i různé aktivity pro zahraniční studenty, stmelovací večírky pro jednotlivé katedry, zkrátka chceme vytvářet to pravé studentské prostředí jakožto studenti studentům. I když je to mnohdy vyčerpávající, vidět radost a vděk nejen studentů stojí za to.

Martin, Ostrava 

Nikdy během svého života jsem nechtěl být jedním z mnoha a vždy jsem tak trochu vyčníval z řady. Při rozhodování o volbě vysoké školy mi tehdejší třídní profesorka na gymnáziu řekla, že pokud chci být číslem v seznamu, mám jít do Prahy. Pokud chci být jménem v seznamu, mám jít do Ostravy. Poslechl jsem a nelituji.

Ostravská univerzita i její lékařská fakulta mi opakovaně poskytly prostor, podporu, finance i radu pro všechny mé aktivity a sny. Ať už šlo o dobročinný projekt Čokoládové srdce, stavbu studentské klubovny nebo stáž a medickou misi v africkém Súdánu. V neposlední řadě jsem na Ostravské potkal svou manželku a získal vzdělání potřebné k práci lékaře, která mě dnes naplňuje. Díky, Ostravská!

Eliška, Brno

Vždy mě zajímala biologie člověka – to, jak funguje lidské tělo, z čeho se skládá, co všechno vydrží. Zároveň jsem ale věděla, že lékařkou být nechci. Když jsem zjistila, že Ostravská univerzita nabízí obor Ochrana veřejného zdraví, řekla jsem si, že by to mohlo být to pravé. A nespletla jsem se. Součástí studia byla spousta praktických cvičení a odborných předmětů, které přesně naplnily má očekávání. V rámci studia jsem navíc potkala nejen inspirativní profesory, ale i skvělé spolužáky, se kterými jsme dodnes v kontaktu.

Jedna z věcí, za kterou jsem Ostravské nejvíce vděčná, je možnost vyjet za studiem do zahraničí v rámci projektu Erasmus. V době mého studia pro náš obor moc možností nebylo, a tak mě velmi potěšilo, když OU zareagovala na mou prosbu oslovit univerzitu ve Velké Británii a zařídila rozšíření studijních oborů o ten náš. Samotné studium v zahraničí mě pak obohatilo nejen o nové vědomosti a přátele z různých koutů světa, ale také o celkový nadhled do života.

Momentálně již pár let působím jako ergonom ve velké mezinárodní korporaci, kde se starám o zajištění zdravého pracovního prostředí. Z vědomostí získaných na Ostravské čerpám každý den.