„Obtěžování, sexuální nátlak, nevyžádaná pozornost a znásilnění se dějí i na akademické půdě – mezi studenty, ze strany vyučujících ke studujícím i naopak,“ upozorňuje spolek Konsent, který vysokým školám pomáhá nastavit mechanismy, jak se těmto jevům bránit a nastavit bezpečné prostředí pro všechny. Jejich workshop Respekt až na půdu s tématem „prevence a řešení sexuálního obtěžování“ zorganizovala na Ostravské univerzitě Studentská komora Akademického senátu FF OU.

Interaktivní workshopy jsou nejefektivnější formou prevence. Studenti a studentky mají možnost si na nich vyzkoušet modelové situace, čímž se naučí problémové případy v reálném světě rozpoznat a řešit. Více o workshopu zde.

Workshop bude 23. května od 12:30 (do 15:30) v učebně E305. Kapacita je omezená. Máte-li zájem, přihlaste se prosím na e-mailové adrese tomas.kocourek@osu.cz.

„Nejen v návaznosti na dotazník k problémovému chování, který jste mohli v nedávné době zaznamenat, jsme se rozhodli spojit se spolkem Konsent a poskytnout studentům a studentkám možnost zapojit se do jednoho z jejich workshopů s názvem Respekt až na půdu, který je zaměřen na téma prevence a řešení sexuálního násilí v univerzitním prostředí,“ říkají zástupci Studentské komory Akademického senátu FF OU.