Dne 30. ledna 2023 se na Katedře anglického jazyka s didaktikou Pedagogické fakulty OU uskutečnil diseminační workshop výsledků projektu e-Courses for English Teachers realizovaného v rámci programu Erasmus+.

V rámci programu workshopu pro učitele anglického jazyka a ředitele základních a středních škol byly představeny e-learningové kurzy zaměřené na:

  • vybrané gramatické jevy anglického jazyka;
  • vybrané aspekty metodiky výuky anglického jazyka;
  • vybrané komunikační aspekty anglického jazyka v ústním a písemném projevu;
  • využití literatury a interkulturních prvků ve výuce anglického jazyka.

Po ukončení projektu budou kurzy dostupné na webových stránkách partnerů projektu, kterými jsou Ostravská univerzita (Česká republika), Aspekt Foundation (Slovensko) a Univerzita Bielsko-Biala (Polsko).