Program byl od samotného začátku Adaptačního dne velice nabitý. Ve velké hale míčových sportů přivítal nové studenty Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity pod vedením docenta Jana Spisara a hned poté je přivítal i děkan Pedagogické fakulty docent Daniel Jandačka. Následoval vstup Petry Paquet z Poradenského a kariérního centra OU a vedoucího Studijního oddělení Pedagogické fakulty Aleše Valchaře. Na závěr promluvila studentská ambasádorka Kateřina Pavlusová, která nabídla i osobní konzultace během dne.

Po teoretickém úvodu do studia následovala zábavná část v podobě sportovních her, workshopů a prohlídek budovy. Studenty zaujala výroba vlastní placky i kovové medaile na krk, přičemž se zastavili i u stánku Studijního oddělení PdF, Poradenského a kariérního centra OU, Studovny PdF, Praxí a recipročních aktivit, Mezinárodní spolupráce (Internacionalizace) a Sportovní reprezentace a akademického sportu. Velký zájem byl o seznamovací hry, které si připravila Katedra sociální pedagogiky PdF OU. Tři první hry byly zaměřené především na rozvoj týmové spolupráce, vzájemné komunikace a koordinace. Poslední aktivita měla za cíl především zlepšovat schopnost rozlišovat různé povrchy a vedla k rozvoji hmatového smyslu.

Zvídaví studenti přišli na zajímavou debatu „Quo vadis, učiteli?“ s absolventy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Pozvání přijala zakladatelka dětské skupiny a volnočasového centra ROSY Marita Širmer Martirosyan, učitel na Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových Ostrava Bohumil Formánek a učitel matematiky, který v roce 2019 vyhrál Global Teacher Prize Czech Republic, Tomáš Chrobák.

Někteří se zase zapojili do vystoupení interaktivního Divadla OSUd. Velký zájem byl o aktivity spolku UNIFUN, jehož zástupci se významně podíleli na celkové atmosféře celého Adaptačního dne pro prváky. A někteří noví studenti si večer i zatančili.

Děkujeme všem, kteří se na programu podíleli, a studentkám a studentům za hojnou účast.