Pro výstavní projekt REMEMBRANCE* bylo vybráno jedenáct vystavujících, letošních bakalářů, jejichž práce spojuje jednotící linie hlubokého ponoření se do témat souvisejících s testováním paměti, s tříděním a zaznamenáváním vzpomínek, dojmů, prožitků v krajině (vnější i vnitřní) a jejich přetavováním do křehkých instalací, objektů, obrazů, fotografií, zvuků. Někteří až s archeologickou nebo archivářskou přesností třídí artefakty spjaté s minulostí, jiní pracují více intuitivně – s méně jistým, mlhavějším rozpomínáním se na události či prožitky, své či kolektivní. Přesto se jim společně podařilo vytvořit dočasné místo s tajemstvím, místo lehce nostalgické („domovské“), které může vyvolat nějakou vaši dávno zasutou vzpomínku a které se vám možná ani nebude chtít opouštět.

Výběrovou výstavu bakalářského ročníku 2022-2023 zahájíme vernisáží ve středu 28. června 2023 v 18:00 hodin.

Vystavující: Polina Bakanova, Anna Cibochová, Adéla Hašková, Michal Hlaváč, Renata Jelínková, Nikola Krupová, Veronika Kuricová, Tereza Mátlová, Eva Múčková, Viktoriia Tymonova, Vendula Váňová

Kurátorka: Hana Vorlová

Grafické řešení: Matěj Doležel (spolupráce Matěj Sumec)

Technická podpora: Ivo Sumec

Galerii můžete navštívit od pondělí do pátku mezi 10. a 18. hodinou. V období od 17. července do 10. srpna je galerie uzavřená. Výstava bude k vidění do 15. září 2023.

Facebooková událost naleznete na tomto odkatze.

*REMEMBRANCE /rɪˈmɛmbrəns/

podle definice z Oxford Dictionary of English: akt nebo proces vzpomínání na události či (mrtvé) osoby z minulosti
podle definice z Merriam-Webster Dictionary: 1. stav vědomí / stav, kdy něco máme na paměti 2. schopnost pamatovat si 3. období, na které se paměť vztahuje 4. akt vyvolání vzpomínky / akt připomenutí si / akt, při němž se člověk rozpomíná 5. vzpomínka na osobu, věc nebo událost 6. něco, co slouží k udržení nebo vyvolání vzpomínky (vzpomínka, připomínka, památka) 7. pozdrav nebo dárek připomínající nebo vyjadřující přátelství nebo náklonnost.