Výstavu připomínající důležitost a prestiž oboru sociální práce s názvem „Pracuji v sociálních službách a jsem na to hrdý/á“ se rozhodly uspořádat studentky Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Výstava autentických příběhů pracovníků Slezské diakonie bude k vidění v pracovních dnech od začátku měsíce listopadu až do 18. listopadu v prostorách FSS OU na Českobratrské ulici. V úterý 1. listopadu se koná slavnostní vernisáž výstavy od 10 do 16 hodin.

Výstava prezentuje příběhy deseti pracovníků Slezské diakonie, se kterými studentky vedly rozhovory týkající se například jejich motivace pro výkon profese nebo vnímání hrdosti k výkonu jejich povolání. Rozhovory jsou na výstavě doplněny o kreslené komiksy a fotografie jednotlivých pracovníků zachycených při práci.

Řada lidí se navíc o sociální služby a sociální práci nezajímá, dokud ji nezačne potřebovat.

Cílem výstavy je připomenout důležitost a prestiž oboru sociální práce. A zároveň oslovit budoucí absolventy Fakulty sociálních studií a namotivovat je k tomu, aby po absolvování zůstali v oboru, kterému věnují čas při svém studiu. „Řada lidí se navíc o sociální služby a sociální práci nezajímá, dokud ji nezačne potřebovat. Díky výstavě ale budou moci zjistit, která z metod či technik sociální práce je v praxi sociálního pracovníka důležitá, co jim ztěžuje výkon profese, co by rádi změnili, ale také, proč svou práci milují a jsou na ni hrdí,“ popsala studentka a mluvčí projektu Gabriela Lhotská.

„Ve srovnání s jinými obory není často sociální práce v Česku vnímána jako prestižní. A to je škoda, protože právě sociální práce jako obor studia či profese se významně podílí na řešení různých sociálních problémů ve společnosti. Zhlédnutím prezentací autentických příběhů sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách si můžeme uvědomit, že každý pracovník může významně přispívat ke zvyšování prestiže oboru sociální práce,“ vysvětlila Anna Musialová z Katedry sociální práce FSS OU.

Výstava je určená jak pracovníkům a studentům z oboru, tak široké veřejnosti, která se blíže seznámí s tím, co všechno obor sociální práce zahrnuje. „Myslím, že si z výstavy každý odnese něco přínosného. Pokud člověk pracuje v oboru, tak může načerpat inspiraci, potvrdit si, že v něčem není sám, že je profesně nastaven podobně, anebo zjistí, že jeho pohledy jsou oproti jiným pracovníkům diametrálně odlišné, což může vést k dalšímu zamyšlení se. Studenty by pak mohla zajímat realita praxe v sociálních službách, se kterou se v rozhovorech seznámí,“ uvedla studentka a jedna z organizátorek Nikola Slížová s tím, že na výstavě jsou prezentovány opravdové, a především praktické názory a pohledy pracovníků z praxe.

Přál bych si, aby se lidé, převážně tedy studenti, nebáli pracovat v sociálních službách. Naše práce je kreativní, zajímavá a pestrá, každý den se odehrává něco jiného.

Respondenti v rozhovorech uváděli řadu problémů, se kterými se sociální služby potýkají. Zmiňovali například nedostatek kvalifikovaných pracovníků, stárnutí zaměstnanců, hovořili o systémových nedostatcích a zahlcující byrokracii – pozitivní a inspirující charakter jednotlivých rozhovorů však vždy převládl. Například Honza Š., vedoucí pracovník nízkoprahového zařízení a vedoucí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sdílí vzkaz pro studenty následovně: „Přál bych si, aby se lidé, převážně tedy studenti, nebáli pracovat v sociálních službách. Naše práce je kreativní, zajímavá a pestrá, každý den se odehrává něco jiného. Je mi líto, že absolventi po skončení studia často neuplatňují svou odbornost v sociální práci. Chtěl bych vzkázat, že my vás chceme, jako odborníky v této oblasti, důležité je se toho nebát.“

Na projektu pracují a výstavu pořádají v rámci odborného předmětu studentky druhého ročníku navazujícího magisterského studia programu Rozvoj a řízení v sociální práci na FSS OU, a to ve spolupráci s neziskovou organizací Slezská diakonie. „Studentky se přípravě a realizaci projektu výstavy věnují už od února 2022 v rámci své odborné praxe, která probíhá formou projektové výuky. V rámci ní studentky nejdříve mapovaly potřeby v organizaci Slezská Diakonie, poté se věnovaly plánování a přípravné fázi projektu. V současné době probíhá realizační fáze projektu a následně se budou věnovat i jeho evaluaci. Práce studentek na projektu je postavena na spolupráci v projektovém týmu, ve kterém studentky mají rozděleny role a úkoly,“ upřesnila Anna Musialová.