Protože si v současné době můžeme dopřát hudební zážitek pouze ze záznamu, zveme Vás ke zhlédnutí „Klavírního koncertu k poctě Rudolfa Bernatíka“.

Letos v září jsme slavnostně zahájili novou komorní řadu Fakulty umění s názvem 30 LET SPOLU, kterou jsme se rozhodli věnovat zakladatelům vysokého hudebního školství v Ostravě. Těsně před zrušením veškerých kulturních akcí se nám podařilo uvést úvodní a výjimečný koncert jako symbolické poděkování zakladateli hudební části fakulty a dlouholetému děkanovi Pedagogické fakulty OU prof. Rudolfu Bernatíkovi. Vystoupení akademiků Katedry klávesových nástrojů doc. Elišky Novotné, doc. Martina Kasíka a dr. Lukáše Michela doplnily proslovy rektora prof. Jana Laty, děkana Fakulty umění OU doc. Františka Kowolowského a také proslov již zmíněného profesora Benatíka, který s dojetím a vtipem vyprávěl o celém třicetiletém období od vzniku umělecko-pedagogické katedry.

Ve středu 18. listopadu se měl konat v pořadí druhý, tentokrát houslový koncert, který jsme chtěli odehrát k poctě profesora Zdeňka Goly. Bohužel vývoj pandemie změnil naše plány. Přestože se koncert nemůže uskutečnit, rozhodli jsme se, že Vás potěšíme záznamem z koncertu prvního.

Vysílat budeme 18. listopadu v 18:00 hodin na youtube kanále Ostravské univerzity.

Program:

  • Václav J. Tomášek: Ouvertura Es dur pro klavír na čtyři ruce op. 38
  • Vítězslav Novák: Vzpomínky op. 6
  • Eduard Dřízga:  Tři česká ronda
  • Leoš Janáček: Sonáta 1. X. 1905
  • Bedřich Smetana: Vltava

 

Odkaz na FB událost: https://www.facebook.com/events/2943118129257475

Přejeme Vám krásný poslech a těšíme se na brzké setkání.

Více informací o naší nové komorní řadě 30 LET SPOLU, jejímž strůjcem je proděkan pro umění a vnější vztahy Mgr. Petr Maceček, Ph.D., se dočtete v článku 30 LET SPOLU. Fakulta umění oslaví výročí vzniku své hudební části i Ostravské univerzity.

Fotografie z prvního koncertu si můžete prohlédnout zde: https://fu.osu.cz/25314/fotogalerie-nova-komorni-rada-koncertu-s-nazvem-30-let-spolu-byla-zahajena/.