Letní semestr již přešel do zkouškového období, a to se zase za chvíli přehoupne do prázdnin – času odpočinku, mnoha letních akcí, ale i přípravy na nadcházející podzim. „Akademický rok se chýlí ke konci a já bych chtěl za sebe i za celé vedení všem poděkovat za vynaložené úsilí a za práci, kterou jste odvedli pro Ostravskou univerzitu. Moc si toho vážíme,“ děkuje na úvod videa všem zaměstnancům, zaměstnankyním a studujícím Ostravské univerzity rektor Petr Kopecký, zve na nadcházející akce, na kterých se můžete setkat s Ostravskou, a přeje krásné léto.

A kde všude se v následujících měsících společně setkáme?

ParaSport festival s bitvou O pohár Ostravské univerzity

Tento týden se v City Campusu OU společně potkáme na ParaSport festivalu – v úterý je jeho součástí poprvé taky proslulá bitva O pohár Ostravské univerzity. Soutěžící z moravskoslezských středních škol v ní musejí prokázat bystrost i své vědomosti, všeobecný přehled a taky kreativní myšlení či fyzickou zdatnost.

ParaSport festival ale nabídne i další nabitý program – vyzkoušíte si para hokej, para basketbal, volejbal sedících, para florbal, mobilitu se slepeckou holí, různé vědecké i zábavné workshopy a mnoho dalších aktivit, které interaktivní formou přiblíží běžný i sportovní život lidí s handicapem. Připraveny budou také zajímavé talkshow s významnými osobami českého sportu, dětský koutek, lodičky na řece Ostravici, energická hudba i něco dobrého k snědku.

Ostravská na Colours of Ostrava

K ostravskému létu už neodmyslitelně patří Colours of Ostrava. A ke Colours of Ostrava zase Meltingpot, projekt každoročně přinášející prostor pro diskusi i zamyšlení. Světoznámá jména z nejrůznějších profesních oblastí i koutů světa se na čtyři dny sjedou do Dolní oblasti Vítkovice, kde diskutují spolu s návštěvníky festivalu.

Letos bude mít Ostravská univerzita opět na Meltingpotu zastoupení – zajímavý program představí na UniverCITY OSTRAVA!!! stage, a to ve spolupráci s VŠB-TUO a městem Ostrava. Těšit se můžete na zajímavé pohledy na současná společenská témata i hravé a kreativní workshopy. V diskusích se budeme věnovat například vyloučeným lokalitám, americkým volbám, genové terapii, otázkám světového řádu nebo wellbeingu.

Tak se nezapomeňte zastavit 17. až 20. července na UniverCITY OSTRAVA!!! stage.

OUpener – zahájení akademického roku s imatrikulací prvních ročníků

Den plný hudby, zábavy, zážitků, příjemných shledání i nových přátelství! Ostravská univerzita zve na OUpener – oficiální zahájení akademického roku spojené s imatrikulací prvních ročníků, to vše 25. září v City Campusu OU. Tato událost, po loňské premiéře podruhé v City Campusu OU, je nejen formálním zahájením každého nového univerzitního příběhu, ale také skvělou příležitostí k seznámení se s vedením univerzity, vyučujícími i budoucími spolužačkami a spolužáky.

Chybět nebude našlapaný line-up, studentské organizace, univerzitní centra nebo dobré jídlo a pití. Zahajte akademický rok ve velkém s Ostravskou univerzitou!

Noc vědců

A o dva dny později, tedy hned 27. září, se nejen v City Campusu, ale i na Lékařské a Přírodovědecké fakultě i jiných místech v Ostravě a celé republice, koná Noc vědců. Na ní bude k vidění špičková věda, zábavné vědecké show a moderní experimenty, ale také laboratoře a speciální prostory, které vědci a studenti univerzity denně využívají. A mimo rozmanité workshopy napříč vědními obory se můžete těšit na přednáškový cyklus Nocvědecké talks. Tématem prostupujícím letos celou Nocí vědců je Proměna.