Jelikož 28. března slavíme Den učitelů, věnovali jsme se společně s Miriam Prokešovou učiteli národu Janu Amosi Komenskému. Má Jan Amos Komenský dnešnímu světu pořád co říct, jaké byly jeho myšlenky, jak vnímal samotné učitele a jak by dle něj vypadala dnešní hodina? Na všechny tyto otázky nám odpověděla Miriam Prokešová, která se kromě filozofie výchovy, obecné didaktiky a dějin pedagogiky vášnivě zabývá také právě Janem Amosem Komenským.