30 LET SPOLU. Fakulta umění oslaví výročí vzniku své hudební části i Ostravské univerzity

Autor: , 27. 8. 2020

Příští rok čeká hudební část Fakulty umění OU třicetileté výročí. K té příležitosti vznikla řada celkem pěti koncertů, které fakulta věnuje jejím zakladatelům.


Pětice komorních koncertů, které mají oslavit blížící se 30. výročí univerzity, pětice osobností, které stály za vznikem hudební části Fakulty umění, a nakonec také pět různých nástrojů, které budou koncertům dominovat. Smyslem rozsáhlého projektu s názvem 30 LET SPOLU, kterého se zúčastní špičkoví hudebníci, má být poděkování prof. Rudolfu Bernatíkovi, prof. Zdeňku Golovi, doc. Valtru Vítkovi, doc. Drahomíře Míčkové a prof. Janu Hališkovi. Tito hudebníci se zasloužili o to, aby vznikla, tehdy ještě oficiálně pod záštitou Pedagogické fakulty, hudební část Fakulty umění, která se v průběhu 30 let stala samostatnou a veřejně uznávanou částí univerzity.

Každý z koncertů bude unikátní svou profilací na konkrétní nástroje, které navíc vždy charakterizují osobnost, pro kterou se koncert odehraje. První koncert, věnovaný Rudolfu Bernatíkovi, bude klavírní a vystoupí na něm klavíristé Ivo Kahánek, Martin Kasík, Lukáš Michel, Eliška Novotná, Jana Vondráčková a Alexandr Starý. Profesor Bernatík je emeritním děkanem Pedagogické fakulty OU, na které v roce 1991 založil Umělecko-Pedagogickou katedru, předchůdce hudební části FU. Skvělých a nyní známých klavíristů prošlo Fakultou umění za celá léta mnoho, například Lukáš Vondráček, klavírista, který díky svému nadání na fakultě studoval už jako dospívající chlapec a nyní působí v USA.

Na koncert, který se odehraje 22.9. v 18.00 v Komorním sále FU (ul. Českobratrská 16, Ostrava 1), se přijdou podívat také zástupci firmy Steinway, jejichž dvěma prvotřídními klavíry fakulta disponuje, i představitelé uměleckých institucí moravskoslezského kraje. Na klavírním křídle Steinway & Sons zazní klasická díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Vítězslava Nováka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Vstup na koncert je volný, ale s ohledem na kapacitu Komorního sálu (100 míst) prosíme zájemce, aby si rezervovali vstup buďto telefonicky na čísle 553 46 2931 nebo případně napište na e-mail vstupenky.fu@osu.cz nebo michaela.weimann@osu.cz.

Další komorní koncert, tentokrát houslový, se odehraje 18. listopadu 2020 v Aule Ostravské univerzity a věnován bude prof. Zdeňku Golovi. Vystoupí na něm houslový virtuóz Jiří Vodička a mimo jiné i pedagogové katedry strunných nástrojů FU. Následovat budou koncerty 20. ledna, 17. března a 12. května 2021, o kterých ještě určitě napíšeme.

Proděkan FU Petr Maceček, který s nápadem na sestavení Komorní řady koncertů přišel, má z příprav i blížícího se konání velkou radost a věří, že se koncerty stanou opravdovou oslavou nadcházejícího výročí, ale i hudebního umění na Ostravské univerzitě.