Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny se setkal na City Campusu s vedením naší univerzity a rektory a zástupci dalších veřejných i soukromých vysokých škol Moravskoslezského kraje. Jednání se zúčastnili také zástupci soukromých vysokých škol.

Vedení Ostravské univerzity představilo delegaci připravované strategické projekty univerzity LERCO a REFRESH. Největší pozornost poslanci věnovali unikátnímu projektu tzv. Univerzitní (klinické/experimentální) školy – jedná se o vizi mateřské, základní a střední školy úzce propojené s univerzitou, městem, krajem a ministerstvem s moderními výukovými metodami a moderním zázemím. Její největší předností by bylo úzké navázání na pedagogický výzkum. Diskutovalo se především o možnostech spolupráce a společných projektech v oblasti vzdělávání a výzkumu. Delegace měla možnost prohlédnout si také nové moderní výukové prostory a laboratoře univerzity s nejnovějšími technologiemi používanými ve výuce. Komentované prohlídky budov otevřely bránu dalším debatám při neformálním obědě, při nichž vedení univerzity upozornilo na prohlubující se problémy financování veřejných vysokých škol, které ohrožují jejich konkurenceschopnost a jejich stabilitu.

Z návštěvy si poslanci odvezli upomínkové univerzitní předměty. První z nich, „Ostravský kvádr“, odkazuje na transformaci Ostravy z hornického města k moderní metropoli, za kterou stojí právě naše univerzita. Ostravský kvádr s aktivním uhlím odkazuje na bývalou haldu Černé louky. Druhým předmětem byla pamětní magnetka vyrobená ze zbytkového materiálu použitého na stavbě City Campusu. Poslanci ocenili naši nápaditost a nás těší, že tyto upomínky tak nezapadnou v zapomnění.

Po návštěvě Ostravské univerzity pokračovala delegace dál Moravskoslezským krajem s cílem navštívit další kulturní a vzdělávací instituce i soukromé firmy.