Dne 21. června proběhlo v pražském Karolinu slavnostní jmenování nových profesorů a profesorek. Celkem 93 osob, vybraných na základě doporučení vědeckých a uměleckých rad vysokých škol, převzalo jmenovací dekrety od prezidenta republiky Petra Pavla. Mezi oceněnými je také profesor Radek Čech z Katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

„Věřím, že každý z vás bude příspěvkem k tomu, aby české vysoké školy byly místem příležitostí, kde mohou talentovaní a kreativní lidé rozvíjet své schopnosti. Aby v českém vysokém školství vždy převládala kvalita nad kvantitou, inovativnost a originalita nad rutinou a kritičnost a myšlenková pluralita nad opatrností a konformitou. Abychom všichni, celá společnost, mohli těžit z výsledků vzdělávání a vědeckého poznání založeného na datech a faktech, nikoli na dojmech a emocích,“ pronesl ve svém projevu prezident Petr Pavel.

Profesor Radek Čech působí na Katedře českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity a v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Ve své odborné činnosti se věnuje například kvantitativní lingvistice, syntaxi, korpusové lingvistice či fonetice a fonologii. Profesorem byl jmenován na základě návrhu Vědecké rady Univerzity Karlovy.