Po prvním setkání, které se uskutečnilo 24. listopadu 2021 na půdě Základní školy Karla Pokorného, pozvala Katedra výtvarné výchovy PdF OU žáky 5. B ke společnému tvoření na Ostravské univerzitě. Studenti tak měli možnost připravovat se na svou budoucí profesi učitelů výtvarné výchovy. Stejně jako při prvním setkání žáci tvořili ve dvojicích se studenty, v týmu. První část projektu byla zaměřena na klasickou malbu akrylem na plátno se zadaným tématem „zimní čas“.

Ve druhé části se všichni zúčastnění věnovali alternativní grafické tvorbě, při které nepotřebovali grafický lis a rydla. Stačily věci každodenní potřeby a fantazie. Tématem byly „stopy“, které vycházely z náhody. V rámci poznávací hry žáci společně se studenty lineárně zaznamenávali své stopy – trasu, po které se ve třídě pohybovali. Tato „mapa“ byla východiskem pro jejich grafickou tvorbu, kde si jak žáci, tak i studenti vyzkoušeli různé alternativní grafické techniky – gumotisk, tisk z různých druhů matric, alternativu suché jehly, tisk a otlačení různých materiálů.

V tvořivém procesu docházelo k vzájemným kooperacím, kdy studenti zpočátku plnili roli mentorů, ale postupně se role vyrovnávaly a aktéři projektu v tvořivém procesu objevovali nové výrazové možnosti grafiky. A tak vznikly cykly grafických prací na téma „stopy“.

Vzájemnou spolupráci si na závěr pochvalovali naši studenti i žáci 5. B Základní školy Karla Pokorného, kteří konstatovali, že by v projektu rádi pokračovali.