Do programu Noci vědců se letos zapojilo všech šest fakult Ostravské univerzity, díky čemuž si intenzivní zážitek užili všichni návštěvníci, kteří se nebáli prozkoumat laboratoře a „přednáškárny“ po setmění. A že takových odvážlivců bylo opravdu mnoho, dosvědčují i data – Noc vědců na Ostravské přivítala letos přes 1800 návštěvníků! Moc vám děkujeme za skvělou atmosféru, kterou jste na fakultách vytvořili.

A co vám letos nejvíce líbilo? V centru Ostravy na ulici Českobratrské 16 jste navštívili program Fakulty sociálních studií, Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty umění. Vyzkoušeli jste si například, jaké to je se tulit s robotickým tulením mládětem PAREM nebo jste díky interaktivního divadla „Pomoz Fany!“ zjistili, jaká rizika jsou spojena s využíváním sociálních sítí. Objevovali jste také atmosféru středověké ulice, a to především pomocí vůní, pachů, chutí, zvuků a barev – přenesli jste časem do středověké krčmy, skriptoria nebo jste se zaposlouchali do dobové hudby.

Na Přírodovědecké fakultě jste si užili modelovali vlastní řeky a pohoří nebo jste poslouchali tóny vytvořené na základě nejrůznějších, na první pohled či poslech neuměleckých, sad dat. A na Lékařské fakultě jste se pak třeba seznámili se speciálně cvičenými psi, kteří zvládnou vycítit nádor a rozpoznat rakovinu z předložených vzorků.

Veliké poděkování patří fakultám a jejich koordinátorům Noci vědců za precizní organizaci akce a přípravu zajímavého programu.

A že byl program opravdu bohatý vám připomene krásně zpracované aftermovie:

Báječnou atmosféru akce si připomeňte taky ve fotogalerii níže. Už teď se těšíme na shledanou na Noci vědců 2023!

 

Děkujeme také Statutárnímu městu Ostrava, díky jehož podpoře se mohla Noc vědců konat.