Studenti Pedagogické fakulty OU poskytli v době koronavirové krize výraznou pomoc na mnoha místech, kde jich bylo potřeba, a to zejména v rámci unikátního systému tzv. recipročních aktivit. Z činností, jimiž se zabývali, lze zmínit např. hlídání a doučování dětí nejen zaměstnanců Ostravské univerzity, ale i hasičů, lékařů, zdravotních sester, policistů a dalších pracujících (mj. i v místě bydliště studentů), doučování dětí v dětských domovech a výchovných ústavech, výpomoc školám s IT a zadávání úkolů žákům přes PC, pomoc seniorům (např. nakupování, výpomoc v domovech pro seniory), šití a rozvoz roušek a další typy dobrovolnické činnosti včetně práce na kontaktních linkách.
Velmi oceňována byla mimo jiné pomoc zaměstnancům Fakultní nemocnice Ostrava. V době, kdy byly v Moravskoslezském kraji uzavřeny školy a předškolní zařízení, poskytli studenti pomoc cestou hlídání a doučování dětí zdravotnického personálu FNO, který měl v té době službu. V rámci této aktivity zajistili studenti péči o děti v rozsahu více než 250 hodin a ohlasy ze strany jak studentů, tak zaměstnanců nemocnice jsou veskrze pozitivní. Podle slov náměstkyně ředitele FNO pro personální řízení paní JUDr. Jany Pająk jsou zaměstnanci Fakultní nemocnice Ostrava, kteří uvedenou službu využili, studentům a vedení fakulty velmi vděční, cení si této pomoci a považují ji za vysoce profesionální. Tato pomoc nemocnici umožnila poskytování péče pacientům, které by při nedostatku zaměstnanců muselo být redukováno. Vedení Fakultní nemocnice Ostrava velmi děkuje za nabídku této spolupráce i za nasazení studentů, kteří s dětmi zaměstnanců trávili hodiny společného času, což mnohdy jistě nebylo jednoduché.
Způsob organizace pomoci v jejích počátcích zachycuje i následující video vytvořené a poskytnuté Fakultní nemocnicí Ostrava:
https://youtu.be/eC9-QKABygU
Ohlasy na pomoc studentů přicházejí na fakultu i z jiných stran, citujeme např. část e-mailu paní T. Václavkové, odeslaného 2. června:
… nedá mi to a moc ráda bych … pochválila Vaši studentku Zdenku Mitašikovou. V období karantény a zavření základní školy se dobrovolně nabídla pomoci mi s výukou mé dcery. Jednalo se o online výuku matematiky. Má dcera navštěvuje běžnou třídu (pátou) základní školy, má však diagnostikovánu vývojovou dysfázii a toto jí také značně ztěžuje pochopení matematiky. Přestože jsem si přála najít někoho, kdo studuje obor speciální pedagogika, tak paní Zdenka Mitašiková to zvládla skvěle a dcera se na její výuku těšila. Paní Zdenka umí názorně a poutavě vše vysvětlit a chci ji touto cestou moc pochválit. Vážím si jejího času, který obětovala ze svého a zastoupila dokonale práci učitele …
Vedení Pedagogické fakulty velmi děkuje všem studentům, kteří se do výše zmíněných aktivit zapojili. Lze říci, že byli nejen v pravou chvíli na pravém místě, ale tyto činnosti jsou pro ně také významnou zkušeností a přispějí i k jejich přípravě na budoucí profesi.